ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Pedoloji I ORM558 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak oluşum faktörleri ve süreçleri
  2-Ana material ve toprak ile ilişkisi
  3-İklim ve toprak ile ilişkisi,
  4-Topografya-ana materyal-iklim etkileşimi bağlamında toprak oluşumu
  5-Canlılar ve toprak ile ilişkisi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler204624
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 203515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011111
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Toprak oluşum faktörleri
  3 Ana materyal
  4 İklim
  5 Topografya
  6 Canlılar
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Toprak morfolojisi
  10 Toprak horizonları
  11 Toprak profili
  12 Toprak genesisi ve sınıflama
  13 Toprak genesisi ve sınıflama
  14 Toprak-uzay-zaman etkileşimi
  15 Tartışma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Seval Sünal, Arş. Gör. Ülkü Dikmen
  Kaynaklar Schaetzl, R., S. Anderson. 2005. Soils: Genesis and Classificaiton. Cambridge Univeristy Pres. 817 s.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprak horizonları, toprak profili, pedoturbasyon, toprak mineralojisi, toprak morfolojisi ve toprak organizmaları ile toprak oluşum ilişkilerinin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprak horizonları, toprak profili, pedoturbasyon, toprak mineralojisi, toprak morfolojisi ve toprak organizmaları ile toprak oluşum ilişkilerinin öğretilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 2
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 2
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 2
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster