ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Kirliliği ORM559 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Kirlilik, çevre kirliliği politikaları hakkında bilgiye sahip olur.
  2-2. Nitrat ve azot kayıpları, fosfor, kirli sular, organik atıkları bilir.
  3-3. Gaz emisyonları, pestisitler, ağır metalleri bilir.
  4-4. Radyoaktif elementler ve yağlar hakkında bilgiye sahip olur.
  5-5. Politika statejileri ve çevresel kanun ve yönetmelikler hakkında bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kirlilik
  2 Dünyada Çevre Kirliliği
  3 Çevre Kirliliği Politikaları
  4 Nitrat ve azot kayıpları
  5 Fosfor
  6 Kirli sular
  7 Organik atıklar
  8 Ara Sınav
  9 Gaz emisyonları
  10 Pestisitler
  11 Ağır metaller
  12 Radyoaktif elementler
  13 Yağlar
  14 Kirliliği azaltmak için politika stratejileri
  15
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Orman Fakültesi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Ebru GÜL Araş.Gör. Seval SUNAL Araş.Gör. Ülkü DİKMEN
  Kaynaklar 1. Haktanır, K ve Arcak, S. 1998. Çevre Kirliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 1503. Ankara 2. Cunnibgham, W.P., and Cunningham, M. A. 2008. Environmental Science. McGraw-Hill International Edition, New York.
  Yardımcı Kitap 1. Allaby, M. 2000. Basics of Envirıonmental Science. Routledge, New York.
  Dersin Amacı Bu dersin kapsamında kirlilik ve politikaları, azot ve fosfor, pestisitler ve organik atıklar yer alacaktır. Kirlilik, dünyada çevre kirliliği, çevre kirliliği politikaları, nitrat ve azot kayıpları, fosfor, organik atıklar, gaz emisyonları, pestisitler, kirli sular ve arıtma çamurları, ağır metaller, radyoaktif elementler, yağlar, kirliliği azaltmak için politika stratejileri, çevresel kanun ve yöneltmelikler açıklanması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Toprak Kirliliği ve ilgili kavramlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster