ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Biyolojisi ORM560 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Toprak ekosistemi ve toprak biyolojisi hakkında bilgiye sahip olur.
  2-2. Toprak organizmalarını bilir.
  3-3. Enzimleri ve topraktaki fonksiyonlarını bilir.
  4-4. Mikrobiyal interaksiyonlar, toprak faunası, madde döngüleri hakkında bilgiye sahip olur.
  5-5. Tarımda kullanılan kimyasal maddelerin edafon üzerine etkileri hakkında bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak ekosistemine giriş
  2 Toprak Biyoloji ve ilgili bilim dallarının gelişimi
  3 Toprak organizmaları ve ekosistem kavramı
  4 Toprak organizmaları
  5 Enzim özellikleri ve topraktaki fonksiyonları
  6 Mikrobiyal interaksiyonlar
  7 Toprak Faunası
  8 Ara Sınav
  9 Toprakta organik madde ayrışması ve karbon döngüsü
  10 Azot döngüsü
  11 Azot fiksasyonu
  12 Fosfor döngüsü
  13 Kükürt döngüsü
  14 Bazı iz elementlerinin mikrobiyal dönüşümü
  15
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Orman Fakültesi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Ebru GÜL Araş.Gör. Seval SUNAL Araş.Gör. Ülkü DİKMEN
  Kaynaklar 1. Haktanır, K. Ve Arcak, S. 1997. Toprak Biyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayın No: 1486. Ankara. 2. Metting, F.B. 1992. Soil Microbial Ecology. Marcel Dekker, New York.
  Yardımcı Kitap Allaby, M. 2000. Basics of Envirıonmental Science. Routledge, New York.
  Dersin Amacı Bu dersin kapsamında toprak organizmaları, enzimler, ekolojik döngüler ve tarımsal kimyasallar yer alacaktır. Toprak biyolojisi ve ilgili dalların gelişimi, toprak organizmaları ve ekosistem kavramı, enzimler ve özellikleri, mikrobiyal interaksiyonlar, toprak faunası, organik maddenin ayrışması ve karbon döngüsü, azot döngüsü, azot fiksasyonu, fosfor ve kükürt döngüsü, bazı iz elementlerinin mikrobiyal dönüşümü ve tarımda kullanılan kimyasal maddelerin edafon üzerine etkileri açıklanması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Toprak Biyolojisi ve ilgili süreçler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster