ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Artım ve Büyüme Modelleri ORM561 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Artım ve büyüme kavramlarını bilir
  2-Ormancılıkta artım ve büyümenin modellemesinin önemini öğrenir,
  3-Artım ve büyüme modellerinin sınıflamasını öğrenir
  4-Çeşitli artım ve büyüme modelleri çeşitlerinin geliştirilme sürecini öğrenir
  5-Geliştirilen modellerin denetim ve kontrol süreçlerini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5023060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Artım ve Büyüme Kavramları K5`de B1, K6`da B1
  2 Artım ve Büyüme Modellerinin Tarihsel süreci K5`de B1, K6`da B2
  3 Artım ve büyüme modellerinin sınıflandırılması K4`de B3, K6`da B2
  4 Artım ve büyüme modellerinin oluşturulmasında kullanılan ön hazırlık verilerinin elde edilmesi K3`de B2, K4`da B2
  5 Büyüme modellerinin oluşturulmasına ilişkin aşamalar K5`de B3, K6`da B2
  6 Artım modellerinin oluşturulmasına ilişkin aşamalar K5`de B4, K4`da B4
  7 Artım modellerinde ağaçlar arasındaki rekabetin sayısallaştırılmasında kullanılan yarışma endeksleri ve sınıflandırılması K1`de B3, K2`da B3
  8 Ara Sınav
  9 Yarışma endekslerinin hesaplanmasına ilişkin bilgisayar uygulamaları K1`de B4, K2`da B4
  10 Artım ve büyüme modellerinin tahmin başarıları, ormancılıkta kullanım durumları ve uygulanabilirlikleri yönleriyle karşılaştırılması K5`de B4, K6`da B3
  11 Geliştirilen büyüme modelleri ile artım modellerinin kontrol sürecine giriş K6`da B4
  12 Geliştirilen büyüme modelleri ile artım modellerinin kontrol sürecinin uygulanması K6`da B4
  13 Artım ve büyüme modellerinin geliştirilmesinde çeşitli bilgisayar programlarının kullanım olanakları K1`de B5, K2`da B5
  14 Dünya ve Ülkemizde geliştirilen modellerinin karşılaştırılması K1`de B2, K5`da B5
  15 Artım ve büyüme modellerinin orman amenajmanında kullanımı K3`de B6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. ilker ERCANLI
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr İlker Ercanlı

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Akalp, T., 1978. Türkiye?deki Doğu Ladini (Picea orieantalis Lk. Carr) Ormanlarında Hasılat Araştırmaları, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul. 2. Akalp, T., 1983. Değişik Yaşlı Meşcerelerde Artım ve Büyümenin Simulasyonu, İ.Ü. Yayın No:3051, Orman Fakültesi Yayınları, No: 327, İstanbul, 169 s. 3. Davis, S. L., Johnson, K. N., Bettinger, P. S. ve Howard, T. E., 2001. Forest Management, McGraw-Hill, NewYork, 804 s.. 4. Pretzcsh, H., 2009. Forest Dynamics: from Measurement To Model, Springer International, Berlin, Germany, 664 s. 5. Gadow, K.V. ve Hui, G.Y., 1999. Modelling Forest Development, Kluwer Academic Publishers, Dordrect, 213 s. 6. Vanclay, J.K., 1994. Modelling Forest Growth: Applications to Mixed Tropical Forests, CAB International, Department of Economics and Natural Resource, Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, Wallingford, UK, 312 s.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormanların artım ve büyüme değerlerini tahmin edilmesinde yaygın bir biçimde kullanılan Meşcere Modelleri, Hasılat Tabloları, Çap Sınıfı Modelleri ve Tek Ağaç Modelleri kavramlarının ve uygulama alanlarının, modellerin geliştirilmesi aşamalarının, kontrol ve denetim süreçlerinin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster