ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistik Yöntemler ve Ormancılıktaki Uygulamaları ORM562 GÜZ 3+1 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılıkta uygulamalarında karşılaşılan durumlar için en uygun istatistik analizi belirlemeyi öğrenir
  2-Parametrik önemlilik testlerini bir istatistik paket programı ile uygulamayı öğrenir
  3-Çeşitli istatistiksel ilişkileri bir istatistik paket programı ile analiz etmeyi öğrenirÇeşitli istatistiksel ilişkileri bir istatistik paket programı ile analiz etmeyi öğrenir
  4-İstatistiksel modelleri bir istatistik paket programı ile oluşturmayı öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistik temel kavramları ve istatistiksel düşüncenin temelleri K1, K2-Giriş Bölümü
  2 Ormancılıkta istatistik yöntemlerin önemi ve kullanım alanları K4-Giriş Bölümü
  3 Bir istatistik paket programı ile tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması K1-K2-Tanımlayıcı İstatistikler Bölümü
  4 Bir istatistik paket programı ile verilere ilişkin çeşitli grafiklerin elde edilmesi K2-Grafik Çizimleri Bölümü
  5 Bir istatistik paket programı ile verilere ilişkin özet tabloların elde edilmesi K1-Tablolar Bölümü
  6 Verilerin normal dağılıma uygunluğunun analiz edilmesi K2-Olasılık Dağılımları Bölümü
  7 Önemlilik testlerinden toplum ortalaması önemlilik testi, iki toplum ortalaması arasındaki farkın önemlilik testi ile iki eş arasındaki farkın önemlilik testlerinin bir istatistik paket programı ile uygulanması K1, K, K3-Önemlik Testleri Bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Tek yönlü varyans analizinin bir istatistik paket programı ile uygulanması K2, K3-Varyans Analizi Bölümü
  10 Korelasyon analizinin bir istatistik paket programı ile uygulanması K1, K2-Korelasyon Analizi Bölümü
  11 Regresyon analizinin ormancılıkta kullanımın alanları K4-İstatistik metotların ormancılıkta Kullanımı Bölümü
  12 Tek bağımsız değişkenli Regresyon modellerin bir istatistik paket programı ile tahmin edilmesi K2, K3-Regresyon Analizi Bölümü
  13 Çok değişkenli Regresyon modellerinin bir istatistik paket programı ile tahmin edilmesi K2, K3-Regresyon Analizi Bölümü
  14 Doğrusal olmayan Regresyon modellerinin bir istatistik paket programı ile tahmin edilmesi K2, K3-Regresyon Analizi Bölümü
  15 Lojistik Regresyon modellerinin bir istatistik paket programı ile tahmin edilmesi K2, K3-Regresyon Analizi Bölümü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Muammer Şenyurt

  Ders Yardımcıları Doç. Dr. ilker ERCANLI Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. SPSS Institute Inc., 2009. SPSS Base 15.0 User?s Guide, 388 p. 2. Özdamar, K., 2002. Paket Program ile İstatistiksel veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, 687 s. 3. Akgül, A. ve Çevik, O., 2005. İstatistiksel analiz teknikleri, Emek ofset, 456 s. 4. Kalıpsız, A., 1988, İstatistik Yöntemler, İ. Ü. Yayın No: 3522, İstanbul, 453 s.
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Ormancılıktaki uygulamalarında en uygun temel İstatistik yöntemlerin belirlenmesi ve bir istatistik paket programı yardımıyla temel istatistik analizlerin uygulanmasının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster