ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tohumsuz Vasküler Bitkilerin Biyolojisi ORM563 GÜZ 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkiler aleminin genel sınıflandırmasını bilir.
  2-Eğreltilerin sistematiğini bilir.
  3-Eğreltilerin biyolojisi, üremesi ve yaşam ortamlarını bilir.
  4-Eğreltilerin ekolojik, ekonomik önemi ve kullanım alanlarını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki biyolojisine giriş, eğrelti terminolojisi, paleobotanikte eğreltilerin önemi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Jeolojik zaman cetveli, karasal bitkilerin evrimi, Bitkiler âleminin genel sınıflandırılması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Eğreltilerin bitkiler alemindeki taksonomik yeri ve evrimsel önemi, eğreltilerin sistematiği Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Eğreltilerde gametofit ve sporofitin anatomik, morfolojik ve histolojik yapısı, iletim dokusu (Laboratuar çalışması) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Eğreltilerde üreme, hayat döngüsü, döl almaşı (Laboratuar çalışması) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Eğreltilerin ekosistemdeki yeri ekolojik önemi, eğreltilerin ekonomik önemi, kullanım alanları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Eğreltilerin araziden toplanması, kurutulması, korunması ve teşhis edilmesi (Arazi çalışması) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Psilophyta (Çıplak Eğreltiler); sistematiği, üremesi, biyolojisi, yaşam ortamları ve örneklerin incelenmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Lycophyta (Lepidophyta: Kibritotları); sistematiği, üremesi, biyolojisi, yaşam ortamları ve örneklerin incelenmesi (Laboratuar çalışması). Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Sphenophyta (Calamophyta: At Kuyrukları); sistematiği, üremesi, biyolojisi, yaşam ortamları ve örneklerin incelenmesi (Laboratuar çalışması). Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Pterophyta (Gerçek Eğreltiler) sistematiği, üremesi, biyolojisi, yaşam ortamları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Pterophyta (Gerçek Eğreltiler) örneklerin incelenmesi (Laboratuar çalışması) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Pteridospermales ordosu ve önemi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Türkiye Eğreltileri florasının güncel durumu ve devam eden araştırmalar. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Gamze ERTUĞRUL
  Kaynaklar 1. Ranker, T.A., Haufler, C.H., (2008). Biyology and Evolution of Ferns and Lycophytes. Cambridge University Press. 2. Kramer, K.U., Gren, P.S., (1990). The Families and Gnera of Vascular Plants, Volume I: Pteridophytes and Gymnosperms, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GnbH & Co. K., Germany.
  Yardımcı Kitap 3. Frey, W., Frahm, J.P., (2006). The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe, Harley Books, England. 4. Bell, P.R., Hemsley, A.R., (2000). Green Plants: Their Origin and Diversity, Cambridge University Press.
  Dersin Amacı Eğreltilerin biyolojisi, ekolojisi, yaşam ortamlarını öğrenmek, Eğreltilerin orman ekosistemindeki yeri ve önemini kavramak, Eğreltilerin peyzaj, çiçekçilik ve ilaç sektöründe kullanım alanlarını öğrenmek, Eğrelti örneklerinin araziden toplanması, korunması, teşhisi ve herbaryum örneği haline getirilmesini öğrenmek.
  Dersin İçeriği Bitkiler aleminin genel sınıflandırmasını, eğreltilerin sistematiğini, eğreltilerin biyolojisi, üremesi ve yaşam ortamlarını, eğreltilerin ekolojik, ekonomik önemi ve kullanım alanları anlatılır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster