ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devlet Ormanlarında Verilen İzinler ORM564 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-6831 sayılı Orman Kanununda izinlerin yasal dayanaklarını analiz eder
  2-6831 sayılı Kanunun 16., 17., 18. ve 57. maddeleri kapsamındaki izinleri çözümler
  3-Ormanlarda 6831 sayılı Kanunda belirtilen diğer izinleri analiz eder
  4-Ormanlarda orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması izinlerini irdeler
  5-İzinlerin alınma yöntem ve mercilerini sistemetik olarak analiz eder
  6-Sorunlara çözüm önerileri üzerine stratejiler geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Devlet ormanlarında verilen izinlerin dayanakları ve geçerli mevzuat Kaynak 5 Bölüm 1-4 okunacak
  2 6831 sayılı Kanunun 16. maddesi kapsamında verilen izinler 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği okunacak
  3 6831 sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında verilen izinler-I 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği okunacak
  4 6831 sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında verilen izinler-II 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanunun 17 3 18 inci maddesinin uygulama yönemeliği okunacak
  5 6831 sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında verilen izinler-III 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanunun 17 3 18 inci maddesinin uygulama yönemeliği okunacak
  6 6831 sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında verilen izinler-IV 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanunun 17 3 18 inci maddesinin uygulama yönemeliği okunacak
  7 6831 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında verilen izinler I 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanunun 17 3 18 inci maddesinin uygulama yönemeliği okunacak
  8 Ara Sınav
  9 6831 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında verilen izinler II 6831 sayılı Orman Kanunu Orman Kanunun 17 3 18 inci maddesinin uygulama yönemeliği okunacak
  10 6831 sayılı Kanunun 57. maddesi kapsamında verilen izinler-I Ağaçlandırma Yönetmeliği Orman Amenajman Yönetmeliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik okunacak
  11 6831 sayılı Kanunun 57. maddesi kapsamında verilen izinler-II Ağaçlandırma Yönetmeliği Orman Amenajman Yönetmeliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik okunacak
  12 6831 sayılı Kanunun 57. maddesi kapsamında verilen izinler-III Ağaçlandırma Yönetmeliği Orman Amenajman Yönetmeliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik okunacak
  13 6831 sayılı Kanunun 57. maddesi kapsamında verilen izinler-IV Ağaçlandırma Yönetmeliği Orman Amenajman Yönetmeliği Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik okunacak
  14 İzinlerde 5531 sayılı Kanunun etkinliği I 5531 sayılı Kanun okucanak
  15 İzinlerde 5531 sayılı Kanunun etkinliği II 5531 sayılı Kanun okucanak
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr.Öğr. Üyesi Üstüner BİRBEN
  Kaynaklar 1. 6831 sayılı Orman Kanunu 2. 16., 17. ve18. Madde Yönetmelikleri 3. 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmelikleri 4. Anayasa Mahkemesi Kararları, Danıştay Kararları 5. Ormanlardan Yararlanmanın Yasal Esasları (Coskun, A., Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999)
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı 6831 sayılı Orman Kanunu ile verilen izinlerin hukuki gerekçelerini irdeleyerek bu izinlerin doğa ve ormanlara tahribini kamu yararı kavramı ile karşılaştırarak gerekliliğini veya önceliğinin ortaya konması esastır.
  Dersin İçeriği 6831 sayılı Orman Kanunu 16., 17., 18. ve 57. maddelerinde Devlet ormanlarında kamu yararı adına izinler alınmaktadır. Özellikle maden ve enerji izinleri konusunda zaman zaman kamuoyunun da hassas olduğu, orman ve çevre alanlarının tahribine neden olan bu izinlerin hukuki altyapısı gelişimi ve sonuçları üzerinde durulacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster