ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğal Kaynaklar Hukuku ORM565 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal kaynak tanımlaması ve sistematiğini analiz eder
  2-Başta orman olmak üzere, su, mera, toprak, madenler ve yaban hayatına ilişkin genel yapıyı çözümler
  3-Dersin kapsamında incelenecek, doğal kaynakların hukuki niteliklerini, mülkiyet durumlarını, yararlanma usul ve esaslarını irdeler
  4-Doğal kaynaklara ilişkin hukuksal problemlerin çözümüne yeni yaklaşımlar getirir
  5-Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabilir stratejiler geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğal kaynak tanımı Kaynak 1 Bölüm 1 ; Kaynak 4 Bölüm 1; Kaynak 5 Bölüm 1 okunması
  2 Doğal kaynakların özellikleri Kaynak 1 Bölüm 1 ; Kaynak 4 Bölüm 1; Kaynak 5 Bölüm 1 okunması
  3 Doğal kaynakların hukuki statüsü (1982 Anayasası) Kaynak 6 Bölüm 5 okunacak
  4 Doğal kaynakların hukuki statüsü Kazancı Hukuk Otomasyon sistemi ilgili mevzuat
  5 Ormanların tabi olduğu hukuki rejim 6831 sayılı Orman Kanunu okunacak
  6 Yaban hayatının tabi olduğu hukuki rejim I Kaynak 2 Bölüm 1, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu okunacak
  7 Yaban hayatının tabi olduğu hukuki rejim II Kaynak 2 Bölüm 2, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu okunacak
  8 Ara Sınav
  9 Suların tabi olduğu hukuki rejim I Kaynak 3 Bölüm 1-4 831 sayılı Sular Hakkında Kanun okunacak
  10 Suların tabi olduğu hukuki rejim II Kaynak 3 Bölüm 1-4 831 sayılı Sular Hakkında Kanun okunacak
  11 Madenlerin tabi olduğu hukuki rejim I 3213 sayılı Maden Kanunu okunacak
  12 Madenlerin tabi olduğu hukuki rejim II 3213 sayılı Maden Kanunu okunacak
  13 Meraların tabi olduğu hukuki rejim 4342 sayılı Mera Kanunu okunacak Kaynak 7 okunacak
  14 Doğal kaynaklar konusunda yüksek mahkeme kararlarının irdelenmesi I Kazancı Hukuk Otomasyon sistemi Yargıtay Kararları
  15 Doğal kaynaklar konusunda yüksek mahkeme kararlarının irdelenmesi II Kazancı Hukuk Otomasyon sistemi Yargıtay Kararları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Üstüner BİRBEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. GÜNEŞ,Y., COŞKUN,A.A., 2004. Çevre Hukuku Ders kitabı, Kazancı Yayınevi K2. GÜNEŞ,Y., COŞKUN,A.A., 2008. Wildlife Law, ABA Publication. K3. COŞKUN,A.A., 2003. Water Law in Turkey, Water İnternational. K4. TURGUT,N., 2009. Çevre Hukuku ve Politikası, İmaj Yayıevi. K5. KABAOĞLU,İ., 1996. Çevre Hakkı, İmge Yayınları K6. ERGÜL, O., KONTACI A.E., AKGÜN, D. P., 2019. Güncel ve Notlu 1982 Anayasası, Savaş Yayınevi K7. COŞKUN, A. A., ŞENTÜRK. G., BİRBEN, Ü., 2007. Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları. Yargıtay Dergisi, cilt 33, sayı 4, s. 521-552, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Başlıca doğal kaynakların neler olduğunu, bunların hukuki niteliklerini ve tabi oldukları usul ve esasları kavratmak; öğrencinin karşılaştığı ihtilaflarda analiz yeteneğini kullanabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve sorunlara çözüm önerisi getirebilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Doğal kaynak tanımı, doğal kaynakların özellikleri, doğal kaynaklardan yararlanma, orman tabi olduğu hukuki rejim, suların tabi olduğu hukuki rejim, madenlerin tabi olduğu hukuki rejim, doğal kaynaklar konusunda çeşitli mahkeme kararlarının irdelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 3
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster