ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Kadastro Hukuku ORM566 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadastral kavramları ve prensipleri ile orman kadastrosunun esaslarını, farklı yönlerini kavrar
  2-Vasıf ve mülkiyet tayininin esaslarını kavrar
  3-Kadastral belgeleri, bunların hukuki niteliklerini ve geçerlik koşullarını analiz eder.
  4-Temel davaları ve yargılama usullerini çözümler
  5-Orman dışına çıkarma işleminin esaslarını ve neticelerini sentezler.
  6-Kadastral problemlere çözüm üretir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kadastro kavramları, tarihi gelişimi ve türleri K1 B1, K2 B1
  2 Genel kadastro faaliyetinin temel ilkeleri K1 B2, K2 B2
  3 Orman kadastrosunun esasları ve genel kadastro ile ilişkisi K2 B3, K3 B4
  4 Orman kadastro komisyonu K3 B1, K3 B2
  5 Orman kadastrosu işlemleri-I K4 B1, K5 B2, K8 B1
  6 Orman kadastrosu işlemleri-II K4 B1, K5 B2, K8 B1
  7 Orman kadastrosu işlemleri-III K4 B1, K5 B2, K8 B1
  8 Ara Sınav
  9 Orman dışına çıkarma işlemi/2B-I K5 B1, K6 B2
  10 Orman dışına çıkarma işlemi/2B-II K5 B1, K6 B2
  11 Tescil, tescilin hukuki niteliği ve etkileri K7 B1, K6 B3
  12 Orman kadastrosunda özel durumlar, 4785, 5653 ve 5658, 3177 ve 6777 sayılı kanun uygulamaları K8 B2, K6 B4
  13 Kadastro kavramları, tarihi gelişimi ve türleri K8 B4, K6 B5
  14 Genel kadastro faaliyetinin temel ilkeleri -I K8 B5, K3 B5
  15 Genel kadastro faaliyetinin temel ilkeleri -II K8 B5, K3 B5
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Üstüner Birben

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. DÜREN,A., YAZMAN, İ.,1965. Kaynakların Türk Medeni Kanunu?nda Tabi Olduğu Rejim,Ankara. K2. ONAR,S.S.,1965. İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt I. K3. KÖPRÜLÜ,B.,1948. Türk Hukukunda Orman Mülkiyeti, Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XIV, sayı 3-4 K4. AYTUĞ,B.1978. Orman Tanımlaması ve Bu Tanımlamada Yer Alan Ağaç, Ağaççık ve Çalı Kavramları, I. Orman Kadastro Semineri, Ankara. K5. KAYGANACIOĞLU,M. ve ark.,1976. Türk Orman Mevzuatı, Ankara. K6. KURU,B., 1977. Orman Sınırlamasına İtiraz Davaları, Orman Hukuku Dergisi, sayı 1, Ankara. K7. BAŞARAN,Ö. TUNCEL,F., 1987. Orman Kanunu, Ankara. K8. GENÇAY, G. 2012. Orman Kadastrosunun Güncel Sorunları Üzerinde Hukuksal İncelemeler (Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü)
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ve yaklaşık yetmiş yıldan beri sürdürüldüğü halde bir türlü tamamlanamayan orman kadastrosunu bütün yönleri ile inceleyerek bu sorunların çözümünde etkili olabilecek uzmanlar yetiştirmektir.
  Dersin İçeriği Arazi tanımı, kadastro, harita, plan kavramları, Türkiye?de kadastro faaliyetinin tarihi gelişimi, genel kadastro ilkeleri, orman kadastrosu, tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi, orman kadastro komisyonları, oluşumu, görevleri ve yetkileri, vasıf tayini ve kadastro haritalarının tanzimi, askı ve ilan işlemleri, tahdide itiraz, hak düşürücü süreler, orman kadastrosunun kesinleşmesi ve hukuki sonuçları, orman kadastro ihtilafları, tahdide itiraz davaları, orman sınırları dışına çıkarma işlemine itiraz davaları, görevli ve yetkili mahkemeler ve yargılama usulü, genel kadastro-orman kadastrosu ilişkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster