ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Botaniğinde Arazi Uygulamaları ORM567 GÜZ 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin taksonomik karakterlerini bilir.
  2-Arazi çalışması esnasındaki ekipmanları kullanmayı öğrenir.
  3-Tohumlu bitkileri toplamasını ve kurutmasını bilir.
  4-Tohumsuz bitkilerin toplamasını ve kurutmasını bilir.
  5-Kurutulan bitkileri herbaryum örneği haline getirmesini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 021428
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman ekosisteminde yer alan bitki gruplarının genel sınıflandırılması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Bitkilerin taksonomik karakter değeri taşıyan vejetatif ve generatif organları ve bu organlara ait özelliklerinin terminolojisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Arazi uygulama çalışmaları Yok
  4 Türkiye haritası kareleme sistemi, fitocoğrafik elementler ve karakteristikleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Orman botaniğinde arazi çalışmalarının önemi, yöntem ve gereçler, alınması gereken notlar ve fotoğraflar Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Arazi uygulama çalışmaları Yok
  7 Arazi defterinin önemi ve verilerin kayıt edilmesi, dikkat edilmesi gereken hususlar Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Arazi uygulama çalışmaları Yok
  10 Tohumsuz bitki örneklerinin araziden toplanması, kurutulması ve korunması teknikleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Arazi uygulama çalışmaları Yok
  12 Tohumlu bitki örneklerinin araziden toplanması, kurutulması ve korunması teknikleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Arazi uygulama çalışmaları Yok
  14 Tohumsuz bitkilerin ve sukkulent bitkilerin herbaryum teknikleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Gymnospermlerin ve Angiospermlerin herbaryum teknikleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Gamze ERTUĞRUL
  Kaynaklar 1. British Columbia Ministry of Forest., (1996). Techniques and procedures for collecting, preserving, processing, and storing botanical speciments. Res. Br., B.C. Min. For., Victoria, B.C. Work. Pap. 18/1996, 36. 2. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E., (1998). Tohumlu Bitkiler Sistematiği, E.Ü.F.F. kitaplar serisi No: 116, Bornova-İzmir.
  Yardımcı Kitap 1. Yurdakulol, E., Baysal, M., Mutlu, H., 2005. Bitki Materyali Toplama ve Saklama Teknikleri, A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 71, Ankara. 2. Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., Güney, K., Geven, F., Körüklü, T. 1999. Tohumlu Bitkiler Uygulama Klavuzu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara.
  Dersin Amacı Bitkilerin taksonomik karakter değeri taşıyan vejetatif ve generatif organları ve bu organlara ait özelliklerin terminolojisi, arazi çalışmasında uygulanan yöntem ve kullanılan gereçler, alınması gereken notlar ve fotoğraflar, dikkat edilmesi gereken hususlar, bitki özelliğine göre farklı toplama, kurutma, saklama ve tayin yöntemleri ile toplanan bitkilerin herbaryum örneği haline getirilmesi
  Dersin İçeriği Bitkilerin taksonomik karakterlerini, arazi çalışması esnasındaki ekipmanları kullanılması, tohumlu bitkileri toplamasını ve kurutması, tohumsuz bitkilerin toplamasını ve kurutması, kurutulan bitkileri herbaryum örneği haline getirmesi anlatılır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster