ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikroskop Kullanımı ve Kesit Alma Teknikleri ORM568 GÜZ 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroskobu kullanır.
  2-Tohumlu bitkilerden kesit alarak örnek hazırlar.
  3-Tohumsuz bitkilerden kesit alarak örnek hazırlar.
  4-Hazırlanan preparatlardaki görüntüyü analizeder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5021428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikroskobun tanıtımı K1, B1
  2 Mikroskopta inceleme esnasında yapılması gereken hususlar K1, B2
  3 Mikroskop kullanıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar K1, B3
  4 Enine Kesit ve Boyuna-Radyal kesit alma K1, B4
  5 Boyuna-Teğetsel ve Yüzeysel kesit alma K1, B5
  6 Yüzeysel Kesit (Rulo yaparak ve Köpük kullanarak kesit alma) K2, B1
  7 Yüzeysel Kesit (Parmak sararak ve Pens ile yüzeysel kaldırma) K2, B2
  8 Ara Sınav
  9 Karayosunlarında (Musci) yaprak taban, orta ve uç kısımlarından kesit almak K2, B3
  10 Karayosunlarında gövde kesitlerinin alınması K2, B4
  11 Yapraklı ciğerotlarında (Hepaticae) kesit alınması K2, B5
  12 Preparat hazırlama K3, B1
  13 Hazırlanan preparatlardan örneklerin çizimlerinin yapılması K3, B2
  14 Laboratuarda karayosunu örneğinin kesitinin alınması ve çiziminin yapılması K3, B3
  15 Laboratuarda ciğerotu örneğinin kesitinin alınması ve çiziminin yapılması K3, B4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Serhat Ursavaş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
  Kaynaklar K1. Atıcı, T., Samancı, N.K. ve Özel, Ç.Ö. (2005). Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar Kitabı. Palme Yayıncılık, Ankara. K2. Çakırlar, H., Doğan, C., Özmen, E. 2010. Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası, Palme Yayıncılık, Ankara. K3. Lüth, M. (2006-2010). Bildatlas der Moose Deutschlands, Faszikel 1-7, Freiburg.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mikroskop kullanımını öğretmek, Tohumlu ya da Tohumsuz bitkilerin incelenmesinde ve teşhislerinin yapılmasında alınacak olan kesitlerin nasıl ve ne şekilde alınacağını öğretmek. İncelenen örneğe ait preparasyon hazırlayabilmek ve hazırlanan örneklerden çizim yapabilmek.
  Dersin İçeriği Mikroskop kullanımını, tohumlu bitkilerden kesit almayı, tohumsuz bitkilerden kesit almayı ve preparat hazırlaması ve hazırlanan preparatlardan çizim yapılması anlatılır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster