ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ua Teknolojileriyle Meşcere Parametreleri ve Arazi Kullanım Türlerinin Belirlenmesi ORM569 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Meşcere parametreleri ve arazi kullanım türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Arazide meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin nasıl belirlendiğini öğrenir.
  3-Meşcere parametrelerinin ve arazi kullanım türlerinin uydu görüntüleri ile nasıl belirleyebileceği hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Farklı uydu görüntüleri kullanılarak bu parametrelerin belirlenmesini uygulamalı olarak öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje1015050
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Meşcere parametrelerinin ve arazi kullanım türlerinin tanıtılması K1-Giriş Bölümü ve K2-Dördüncü Bölüm
  2 Meşcere parametrelerinin belirlenmesi K2-Sayfa:262-279
  3 Arazi kullanım türlerinin belirlenmesi K1-Materyal ve Yöntem Bölümü
  4 Meşcere parametrelerinin orman amenajman planlarındaki yeri ve önemi K1-Giriş Bölümü
  5 Arazi kullanım türlerinin orman amenajman planlarındaki yeri ve önemi K1-Giriş Bölümü
  6 Meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesinde kullanılan uydu görüntüleri ve bu görüntülerin özellikleri-I K1-Materyal ve Yöntem Bölümü;K3-Materyal ve Yöntem Bölümü
  7 Meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesinde kullanılan uydu görüntüleri ve bu görüntülerin özellikleri-II K1-Materyal ve Yöntem Bölümü;K3-Materyal ve Yöntem Bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesinde kullanılan uydu görüntüleri ve bu görüntülerin özellikleri-III K1-Materyal ve Yöntem Bölümü;K3-Materyal ve Yöntem Bölümü
  10 Farklı uydu görüntüleriyle meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesi-I K1-Materyal ve Yöntem Bölümü
  11 Farklı uydu görüntüleriyle meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesi-II K3-Materyal ve Yöntem Bölümü
  12 Farklı uydu görüntüleriyle meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin belirlenmesi-III K4-Materyal ve Yöntem Bölümü
  13 Uydu görüntüleri ile belirlenen meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin doğruluğunun test edilmesi K1-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü;K3-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K4-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K5-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K6-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü
  14 Coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin geçişlerinin belirlenmesi-I K1-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü;K3-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K4-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K5-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K6-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü
  15 Cografi bilgi sistemleri yardımıyla meşcere parametreleri ve arazi kullanım türlerinin konumsal olarak belirlenmesi-II K1-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü;K3-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K4-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K5-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü, K6-Yöntem ve Sonuçlar Bölümü
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Alkan GÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alkan Günlü

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1- Günlü A (2012). Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 71-79. K2-Kalıpsız, A. 1999. Dendrometri Kitasbı, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. yayın No:3194, O.F. Yayın No:354. K3-Günlü A., Keleş S., Kadıoğullari A.İ., Başkent E.Z. 2011. Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüsü Yardımıyla Arazi Kullanımı, Meşcere Gelişim Çağı ve Meşcere Kapalılığın Tahmin Edilmesi; Kastamonu-Kızılcasu İşletme Şefliği Örneği, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (26-28 Ekim 2011), 660-667, Kahramanmaraş, Türkiye. K4-Bulut S., Günlü A. 2016. Arazi Kullanım Sınıfları İçin Farklı Kontrollü Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 16 (2):528-535 K5- Günlü, A., Sivrikaya, F., Başkent, E.Z., Keleş, S., Çakır, G. ve Kadıoğulları, A.İ., 2008. Landsat 7 ETM+ uydu görüntüsü kullanılarak meşcere parametreleri ve arazi kullanım sınıflarının tahmin edilmesi. Sensors, 8, 2509-2525. K6-Sivrikaya F. 2011. Uzaktan algılanan verileri kullanarak meşcere tiplerinin karakterize edilmesinde konumsal başarının önemi. African Journal of Biotechnology Vol. 10(66), 14891-14906.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber orman amenajman planlarında önemli bir yer tutan uzaktan algılama verileri(uydu görüntüleri) yardımıyla amenajman plan yapım aşamasında gerekli olan meşere parametrelerin elde edilmesi çalışmalrının ayrıntılı olarak anlatılmasıdır.
  Dersin İçeriği Öncelikle meşcere parametreleri ve arazi kullanım türleri kavramları açıklanacaktır. Daha sonra meşcere parametreleri ve arazi kulanım türlerinin nasıl belirleneceği, orman amenajman planlarındaki önemi, bu parametrelerin belirlenmesinde kullanılacak uydu görüntülerinin neler olacağı açıklanacaktır. Son olarak da, farklı uydu görüntülerinde ve farklı örnek alanlarda uygulamaları gerçekleştirilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 3
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster