ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Biyokütle Tahmin Yöntemleri ORM571 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyokütle kavramını ve önemini öğrenir,
  2-Ormancılıkta biyokütlenin kullanım alanlarını bilir
  3-Biyokütlenin arazide ölçüm tekniklerini öğrenir
  4-Biyokütlenin tahmininde regresyon modellerinin kullanımı öğrenir
  5-Biyokütle tahminine ilişkin regresyon modellerinin geliştirme sürecini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5023060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyokütle kavramı K1 Griş bölümü okunmalıdır
  2 Ormancılıkta biyokütlenin kullanım alanları K1 Giriş bölümü okunmalıdır
  3 Biyokütle çalışmalarının tarihsel gelişim süreci K2 Giriş bölümü okunmalıdır
  4 Biyokütle bileşenleri K2 Giriş bölümü okunmalıdır
  5 Biyokütlenin meşcerelerde ölçümü K3 Biyokütle bölümü okunmalıdır
  6 Biyokütle tahmin yöntemlerinin sınıflandırılması K3 Biyokütle bölümü okunmalıdır
  7 Biyokütle tahminlerinde regresyon modellerinin kullanımı K2 Materyal ve metot okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Toprak üstü biyokütle tahminleri K3 Biyokütle bölümü okunmalıdır
  10 Toprak altı biyokütle tahminleri K3 Biyokütle bölümü okunmalıdır
  11 Tek girişli biyokütle denklemleri K2 Bulgular bölümü okunmalıdır
  12 Çift girişli biyokütle denklemleri K2 Bulgular bölümü okunmalıdır
  13 Meşcerede toplam biyokütle tahminleri K1 Sonuçlar kısmı okunmalıdır
  14 Biyokütle tahminlerinde karışık regresyon modelleri eşitliklerinin kullanımı Yardımcı Kaynak 1 (YK1) Giriş bölümü okunmalıdır
  15 Biyokütle tahminlerinde uzaktan algılama tekniklerinin kullanımı YK2 Giriş bölümü okunmalıdır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Muammer Şenyurt

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Röser, D., Asikainen, A., Raulund-Rasmussen, K., Stupak, I., 2008. Sustainable Use of Forest Biomass for Energy: A Synthesis with Focus on the Baltic and Nordic Region (Managing Forest Ecosystems), Springer Series, 250 p. 2. Saraçoğlu, N., 1998. SakallıKızılagaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Biyokütle Tabloları, K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Trabzon. 3. Günel, A., 1982. Orman Hasılat Bilgisi Ders Notları, İ.Ü. Orman Fakültesi, 89 s.
  Yardımcı Kitap 1. Pretzcsh, H., 2009. Forest Dynamics: from Measurement To Model, Springer International, Berlin, Germany, 664 s. 2. Steininger, M.K., 2000. Satellite Estimation of Tropical Secondary Forest Above-ground Biomass: Data from Brazil and Bolivia, Int. J. Remote Sensing, Vol. 21, No. 6 & 7, pp. 1139?1157.
  Dersin Amacı To reach the concept of biomass in forest, its importance, the application areas, the measurement techniques for biomass in fieldworks, the development process for regression models used in biomass predictions.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 2
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 3
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 2
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster