ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormanların Verim Gücünün Tahmin Edilmesinde Bonitet Endeks Modelleri ORM572 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılıkta Yetişme Ortamı Verim Gücü kavramını öğrenir
  2-Yetişme Ortamı Verim Gücünün ormancılıkta önemini öğrenir
  3-Yetişme Ortamı Verim Gücü tahmininde Bonitet Endeks kavramını öğrenir
  4-Bonitet Endeksinin tahmin edilmesine ilişkin yöntemleri öğrenir
  5-Cebirsel Fark Yaklaşımı ve Genelleştirilmiş Cebirsel fark Yaklaşımlarının öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ormancılıkta verim gücü kavramı K1 Ormanda üretim süreci bölümü okunmalıdır
  2 Ormancılıkta önemi ve ormancılık karar süreçlerinde etkileri K2 Sayfa 48-64 arası okunmalıdır
  3 Verim gücünün tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerin sınıflandırılması K5 Giriş bölümü okunmalıdır
  4 Verim gücünün tahmin edilmesinde Direkt yöntemler K3 3. Bölüm okunmalıdır
  5 Verim gücünün tahmin edilmesinde Dolaylı yöntemler K3 3. Bölüm okunmalıdır
  6 Meşcere üst boyunun verim gücünün tahmin edilmesinde kullanımı K3 3.2.1. Bölüm okunmalıdır
  7 Verim gücünün tahmininde Bonitet endeks modelleri K4 Giriş bölümü okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Verim gücünün tahmininde Doğrusal olmayan regresyon modelleri K5 Materyal ve metot bölümü okunmalıdır
  10 Parametre tahmin yöntemi K5 Bulgular bölümü okunmalıdır
  11 Cebirsel fark yaklaşımı (CFY) K6 Giriş bölümü okunmalıdır
  12 Genelleştirilmiş cebirsel fark yaklaşımı (GCFY) K6 Giriş ve Materyal-Metol bölümü okunmalıdır
  13 CFY ve GCFY için modellerin geliştirilmesi K6 Metot bölümü okunmalıdır
  14 Bonitet endeks modellerinin geliştirilmesinde otoregresyon sorunu ve otoregresif modeller I K6 Bulgular bölümü okunmalıdır
  15 Bonitet endeks modellerinin geliştirilmesinde otoregresyon sorunu ve otoregresif modeller II K6 Bulgular bölümü okunmalıdır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Kalıpsız, A., 1998. Orman Hasılat Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No:4060/448, İstanbul. 349 s. 2. Fırat, F., 1972. Orman Hasılat Bilgisi, İ. Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 166, 191 s 3. Günel, A.,1981. Orman Hasılat Bilgisi Ders Notları, , İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul. 4. Pretzcsh, H., 2009. Forest Dynamics: from Measurement To Model, Springer International, Berlin, Germany, 664 s. 5. Cieszewski, C.J., 1999. The Algebraic Difference Approach Improves Fixed Base-Age Site Models Based On Chapman-Richard Function, PMRC Technical Report 1999-9. 6. Cieszewski, C.J. ve Bailey, R.L., 2000. Generalized Algebraic Difference Approach: Theory Based Derivation of Dynamic Site Equations with Polymorphism and Variable Asymptotes, Forest Science, 46, 116?126.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yetişme ortamı verim gücü kavramı, ormancılıkta önemi ve ormancılık karar süreçlerinde etkileri, yetişme ortamı verim gücün tahmin edilmesinde ilişkin yöntemler, yetişme ortamı verim gücü göstergesi olarak bonitet endeks kavramı, bonitet endeksini tahmin edilmesine ilişkin modelleme yaklaşımları olarak Cebirsel Fark Yaklaşımı ve Genelleştirilmiş Cebirsel fark Yaklaşımlarının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster