ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Süreçlerinin Modellenmesi ORM574 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Toprakta maddenin taşınması ve enerjinin akışını kontrol eden toprak özelliklerinin farklı koşullardaki şiddet ve etki şekillerinin anlaşılması
  2-2. Toprakta taşınma süreçlerinin matematiksel fonksiyonlar ile tanımlanabilmesi.
  3-3. Topraktaki taşınma süreçleri ile toprak özellikleri arasındaki çoklu ilişkilerin kurulmasında istatistiksel yöntemlerin kullanılması.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler204624
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011111
  Proje10000
  Laboratuar 204520
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayar modelleri
  2 Bilgisayar modelleri
  3 Üç fazlı bir sistem olarak toprak
  4 Toprakta katı, sıvı ve gaz fazlar arasındaki etkileşimler
  5 Doğrusal modelleme
  6 Doğrusal olmayan (non-linear) modelleme
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Pedotransfer fonksiyonları
  10 Pedotransfer fonksiyonları
  11 Mekanistik modeller
  12 Mekanistik modeller
  13 Mekanistik modeller
  14 Stokastik modeller
  15 Stokastik modeller
  Ön Koşul Temel Matematik, Toprak Bilgisi
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Seval Sünal, Arş. Gör. Ebru Gül, Arş. Gör. Ülkü Dikmen
  Kaynaklar Handbook of Processes and modeling in the Soil Plant System. 2003. D.K. Benbi and R. Nieder (eds). Food Product Press. Oxford.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toprakta su, ısı ve havanın hareketi ve toprak özellikleri ve çevre faktörleri ile bu süreçler arasındaki ilişkilerin nicel ve nitel olarak tanımlanması.
  Dersin İçeriği Toprakta su, ısı ve havanın hareketi ve toprak özellikleri ve çevre faktörleri ile bu süreçler arasındaki ilişkilerin nicel ve nitel olarak tanımlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 2
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 2
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 2
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 2
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster