ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sucul Briyofitler ORM576 GÜZ 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Briyofit çeşitliliği açısından sulak alanların önemini kavrar.
  2-Sulak alanlarda gelişen bazı ciğerotlarını tanıyabilir.
  3-Sulak alanlarda gelişen bazı karayosunu türlerini tanıyabilir
  4-Çevre kirliliğinin sulak alanlar üzerindeki etkisinin çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011212
  Proje1011010
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulak alan tanımı, göl, nehir ve dere ekosistemlerindeki briyofit türleri hakkında kısa bilgiler. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Sulak alanlardaki briyofitlerin ortama adaptasyonu. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Nehirler ve kayalık derelerdeki karayosunları türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Brachythecium rivulare, Cinclidotus fontinaloides, Cratoneuron filicinum, Plagiomnium rostratum, Plagiomnium elipticum) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Nehirler ve kayalık derelerdeki karayosunları türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Fissidens crassipes, Fontinalis antipyretica, Heterocladium heteropterum, Hygroamblystegium fluviatile, Hygrohypnum tenax) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Özellikle alçak rakımdaki nehir ve dere kenarlarındaki bazı ciğerotu türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Conocephalum conicum, Conocephalum salebrosum, Fossombronia pusilla, Jungermannia gracillima) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Özellikle alçak rakımdaki nehir ve dere kenarlarındaki bazı ciğerotu türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Lophocolea bidentata, Lunularia cruciata, Pellia endiviifolia, Pellia epiphylla) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Özellikle alçak rakımdaki nehir ve dere kenarlarındaki bazı karayosunu türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Atrichum undulatum, Didymodon insulanus, Fissidens taxifolius, Fissidens bryoides, Fissidens incurvus) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Özellikle alçak rakımdaki nehir ve dere kenarlarındaki bazı karayosunu türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri (Oxyrrhynchium hians, Pohlia melanodon, Pohlia wahlenbergii, Physcomitrium pyriforme, Bryum gemmiferum) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Arazi çalışması ve laboratuarda toplanan örneklerin teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Arazi çalışması ve laboratuarda toplanan örneklerin teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Arazi çalışması ve laboratuarda toplanan örneklerin teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Bitkisel biyoçeşitlilik açısından sulak alanlardaki briyofitlerin önemi. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Çevre kirliliğinin sucul briyofit türleri üzerine etkileri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Briyofitler açısından sulak alanların korunmasının önemi ve alınabilecek önlemler. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Gamze ERTUĞRUL TUTU
  Kaynaklar 1. Atherton, I., Bosanquet, S., and Lawley, M. 2010. Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide. British Bryological Society. 848p. United Kingdom. 2. Bates, J.W. and Farmer, A.M. 1992. Bryophytes and Lichhens in a Changing Environment. 404p. Clarendon Press. Oxford.
  Yardımcı Kitap Çalışılan konu ile ilgili makaleler.
  Dersin Amacı Briyofit biyoçeşitliliği açısından sulak alanların önemini anlatmak, sulak alanlarda yetişen bazı briyofit türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri hakkında bilgiler vermek, arazi çalışması sonucunda toplanan bazı briyofit örneklerinin laboratuarda teşhislerini yapmak, çevre kirliliğinin sulak alanlardaki briyofit türleri üzerinde ne gibi etkiler yarattığını öğretmek.
  Dersin İçeriği Briyofit biyoçeşitliliği açısından sulak alanların önemini anlatmak, sulak alanlarda yetişen bazı briyofit türlerinin habitat ve karakteristik özellikleri hakkında bilgiler vermek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster