ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarımsal Alanlardaki Briyofitler ORM577 BAHAR 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karayosunu, ciğerotları ve boynuzsu ciğerotlarının ayrımını yapabilir.
  2-Kültür alanlarında bulunan briyofit türlerinin teşhisini yapabilir.
  3-Kültür alanlarındaki briyofit türlerinin toprak özelliklerini iyileştirme ve erozyonu önleme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Bu konuda bazı ülkelerde tarım arazilerinde yayılış gösteren briyofit türlerini sentezler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011212
  Proje1011010
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karayosunları, Ciğerotları ve Boynuzsu ciğerotlarının kısa tanımı. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Briyofitlerin tarım arazilerine adaptasyonu Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Tarla karayosunları için koruma yönetimi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Tarım arazilerinden briyofitlerin toplanması (Arazi çalışması) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Arazi çalışması ve toplanan örneklerin laboratuarda teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Arazi çalışması ve toplanan örneklerin laboratuarda teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Arazi çalışması ve toplanan örneklerin laboratuarda teşhisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Teşhis edilen örneklerin Henderson (1961) kareleme sistemine göre Türkiye haritası üzerinde dağılışlarının tespiti. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Teşhis edilen örneklerin Henderson (1961) kareleme sistemine göre Türkiye haritası üzerinde dağılışlarının tespiti. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Farklı ülkelerde bu konuda yapılmış araştırmaların incelenmesi (Britanya ve İrlanda örneği) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Britanya ve İrlanda?da tarım arazilerindeki boynuzsu ciğerotları ve ciğerotları hakkında bilgiler (Bilimsel ve İngilizce adları, morfolojik yapıları, teşhiste kullanılan özellikler, toprak türü/habitat, doğadaki tekerrürü, benzer türler, tehlike kategorileri ve türlere ait renkli fotoğraflar) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Britanya ve İrlanda?da tarım arazilerindeki karayosunları hakkındaki bilgiler (Bilimsel ve İngilizce adları, morfolojik yapıları, teşhiste kullanılan özellikler, toprak türü/habitat, doğadaki tekerrürü, benzer türler, tehlike kategorileri ve türlere ait renkli fotoğraflar) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Britanya ve İrlanda?da tarım arazilerindeki karayosunları hakkındaki bilgiler (Bilimsel ve İngilizce adları, morfolojik yapıları, teşhiste kullanılan özellikler, toprak türü/habitat, doğadaki tekerrürü, benzer türler, tehlike kategorileri ve türlere ait renkli fotoğraflar) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Ekilebilir alanlarda yapılmış diğer briyofloristik araştırmaların incelenmesi. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Gamze ERTUĞRUL
  Kaynaklar 1. Porley, R. 2008. Arable bryophytes, Afield guide to the mosses, Liverworts and hornworts of cultivated land in Britanin and Ireland. 140p. WildGuides Ltd. UK and Sri Lanka. 2. Atherton, I., Bosanquet, S., and Lawley, M. 2010. Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide. British Bryological Society. 848p. United Kingdom.
  Yardımcı Kitap Çalışılan konu ile ilgili makaleler.
  Dersin Amacı Çok dikkate alınmayan fakat ekilebilir alanlara adapte olmuş briyofit türleri hakkında bilgiler vermek, bu alanlara arazi çalışması yaparak briyofit örnekleri toplamak ve toplanan örnekleri teşhis etmek, kültür alanlarındaki briyofitlerin erozyonu önleme ve toprak özelliklerini iyileştirme özellikleri hakkında bilgiler vermek.
  Dersin İçeriği Çok dikkate alınmayan fakat ekilebilir alanlara adapte olmuş briyofit türleri hakkında bilgiler vermek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster