ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman-Toplum İlişkileri ORM578 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormanların insan ve toplum hayatını nasıl etkilediğini çözer.
  2-Güncel küresel ormancılık sorunları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olacaktır.
  3-Ormanlar ve bu ormanlara bağlı yaşayan insanlar arasındaki yakın ilişkiyi sentezler.
  4-Ormansızlaşma ve orman bozulmasına neden olan faktörler hakkında tartışmalara öncülük edebilecek kabiliyeti kazanacaklardır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   175
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,83 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küresel nüfus eğilimleri ve diğer küresel eğilimler K1 B1, K2 B1
  2 İklim değişikliği ve arazi kullanımıyla ilişkisi K1 B2, K2 B2
  3 Tropikal ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozulması-I K4 B1, K5 B1
  4 Tropikal ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozulması-II K4 B1, K5 B1
  5 Tropikal ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozulması-III K4 B1, K5 B1
  6 Sürdürülebilir orman yönetimi ve ormansızlaşma-I K1 B3, K2 B3
  7 Sürdürülebilir orman yönetimi ve ormansızlaşma-II K1 B3, K2 B3
  8 Ara Sınav
  9 Tropikal ormanlar ve büyük ve küçük ölçekli tarım K5 B1, K4 B4
  10 Tropikal ormanlar ve sığır yetiştiriciliği K5 B1, K4 B4
  11 Tropikal ormanlar ve kaçak kesim K3 B1, K5 B4
  12 Tropikal ormanlar ve yangın K3 B2, K5 B5
  13 Tropikal ormanlar ve turizm K3 B3, K5 B5
  14 Ormansızlaşmanın biyoçeşitililik üzerine etkisi K3 B4, K5 B5
  15 Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde tropikal ormanların korunması için girişimler K5 B6, K1 B4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Üstüner BİRBEN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Üstüner Birben

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Humphreys, D. 2006. Logjam. Deforestation and the crisis of global governance. Earthscan, London.302 pp. K2. Gibson, C.C., McKean, M.A. and Ostrom, E. 2000. People and forests. Communities, institutions, and governance. Cambrudge, MIT Press. K3. Humphreys, D. 2006. Logjam. Deforestation and the crisis of global governance. London, Earthscan Publishing. K4. Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being. Synthesis. Island Press, Washington DC. 137 pp. K5. Santilli, M., P. Moutinho, S. Schwartzman, D. Nepstad, L. Curran, and C. Nobre. 2005. Tropical Deforestation and the Kyoto Protocol: an editorial essay. Climatic Change 71:267-276. K6. Walker R., E. Moran, and L. Anselin. 2000. Deforestation and cattle ranching in the Brazilian Amazon: external capital and household processes. World Development 28: 683-699.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri küresel düzeyde yüksek öneme sahip bazı ormancılık sorunlarıyla tanıştırmaktır. Bu, belirli ülkelerdeki ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybı ile bunlarla ilgili ormancılık uygulamalarının incelenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Böylece öğrenciler, tropikal ormanlardaki ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybına neden olan faktörlerin karmaşıklığı konusunda bilgiye sahip olacaklardır.
  Dersin İçeriği Ders kapsamında özellikle ormansızlaşma, sürdürülebilir orman yönetimi, ormancılığın sektörel bağlantıları, nufüsun orman kaynakları üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Orman - toplum arasındaki ilişkiler farklı ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alınarak örnekler üzerinden açıklanmıştır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 2
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster