ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Korumada Uluslararası Yaklaşımlar ORM579 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık politikasının ve ormanların korunmasına ilişkin mevzuatın formülasyonunu sentezler
  2-Orman politikası ve mevzuatı arasındaki yakın bağlantıları değerlendirir
  3-Ormanların korunmasına yönelik Haklara dayalı yaklaşımları kullanarak ormanların yönetiminde karşılaşılan zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceğini ilişkin yeni yaklaşımlar getirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   175
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,83 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İklim Değişimi ve Ormanlar Kaynak 3 Bölüm 1-2
  2 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kaynak 1 Bölüm 3-4
  3 Sürdürülebilir Orman Yönetimi gösterge ve kriterleri: Bölgesel, Ulusal ve Birim Temelinde-I Kaynak 1 Bölüm 5-7
  4 Sürdürülebilir Orman Yönetimi gösterge ve kriterleri: Bölgesel, Ulusal ve Birim Temelinde-II Kaynak 1 Bölüm 5-7
  5 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü-I Kaynak 1 Bölüm 8-9
  6 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü-II Kaynak 1 Bölüm 8-9
  7 Temiz Kalkınma Mekanizmaları Kaynak 2 Bölüm 1-4
  8 Ara Sınav
  9 Orman Yasaları ve Ticaret Kaynak 4 Bölüm 1-2
  10 Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Araçlar Kaynak 5 Bölüm 1-3
  11 Orman Sertifikasyonu Kaynak 6 Bölüm 1-4
  12 Ormansızlaşmadan ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD) Kaynak 7 Bölüm 1-3
  13 Orman Yönetim Programı ABD örneği Kaynak 8
  14 Orman Mirası Programı ABD örneği Kaynak 9
  15 Ekosistem Hakkı Kaynak 10 Bölüm 1-5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Üstüner Birben

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nemetz, Peter N. (ed.) 2006. Sustainable Resource Management: Reality or Illusion? Edward Elgar Ltd. London. K2. Ariel, D., & Mahfuzur, R. S. (2013). Clean Development Mechanism (Cdm), The: An Early History Of Unanticipated Outcomes (Vol. 1). World Scientific. K3. Streck, C., OSullivan, R., Janson-Smith, T., Tarasofsky, R.G. 2008, Climate Change and Forests: Emerging Policy and Market Opportunities 360 pp., Brookings Institution Press, Washington, DC, USA. ISBN 9780815781929 K4. Tacconi, L. (Ed.). (2012). Illegal Logging:" Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade". Routledge. K5. Friedrich, J. (2013). International Environmental ?soft law?: The Functions and Limits of Nonbinding Instruments in International Environmental Governance and Law (Vol. 247). Springer Science & Business Media. K6. Vogt, D. J., Larson, B. C., Gordon, J. C., & Fanzeres, A. (1999). Forest certification: Roots, issues, challenges, and benefits. CRC Press. K7. Lyster, R., MacKenzie, C., & McDermott, C. (Eds.). (2013). Law, Tropical forests and carbon: the case of REDD+. Cambridge University Press. K8. Egan, A., Gibson, D., & Whipkey, R. (2001). Evaluating the effectiveness of the forest stewardship program in West Virginia. Journal of Forestry, 99(3), 31-36. K9. https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/fs_media/fs_document/15541-forest-service-legacy-program-508.pdf K10. Ayma, E. M. (2011). The rights of nature: The case for a universal declaration of the rights of mother earth. Council of Canadians.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uygun orman politikaları ve mevzuatı, ormanların korunması ve korunması ve sürdürülebilir orman kaynaklarının geliştirilmesi için temel bir gerekliliktir. Birçok ülkede orman yasalarını ve politikalarını gözden geçirme ve iyileştirme süreci yıllar içinde ivme kazanmıştır. Bu dersin amacı, öğrencilere orman politikası ve kolluk kuvvetleri ile ilgili bazı konuları ve bunların uluslararası yaklaşımları kullanarak nasıl aşılabileceğini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların uluslararası düzeyde çözümlenmesine yönelik örnekler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster