ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Çap Dağılım Modelleri ORM580 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çap dağılım kavramını bilir
  2-Ağaçların çap basamaklarına dağılımının modellenmesini bilir
  3-Olasılık yoğunluk fonksiyonlarını öğrenir
  4-Çap dağılım modellerinin geliştirilme sürecini öğrenir
  5-Çap dağılım modelleri ile meşcereye ilişkin ayrıntılı tahminlerin elde edilmesini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çap dağılımı kavramı ve meşcere yapılarının analizi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  2 Çap dağılımlarının modellenmesi kavramı ve tarihsel süreç Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  3 Çap dağılımının modellenmesinde olasılık yoğunluk fonksiyonları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  4 3 parametreli Weibull ve 4 parametreli Johson SB dağılımları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  5 Farklı olasılık yoğunluk fonksiyonlarının karşılaştırılmasında kullanılan istatistiksel ölçütler Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  6 Gelecekteki Çap dağılımlarının tahmin edilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  7 Dağılım momentlerine dayanan tahmin yöntemleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  8 Ara Sınav
  9 Dağılım yüzdeliklerine dayanan tahmin yöntemleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  10 Çap dağılımlarının hasılat tabloları ile bütünleştirilebilme olanakları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  11 Çap dağılımlarım modellerinin orman amenajmanına ile bütünleştirilebilme olanakları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  12 Çap dağılımı modellerinin istatistik paket programlar ile elde edilmesi ve kaynak kodlarının yazılması-I Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  13 Çap dağılımı modellerinin istatistik paket programlar ile elde edilmesi ve kaynak kodlarının yazılması-II Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  14 Çap dağılım modellerine ilişkin gerçek veriler ile örnek uygulama-I Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  15 Çap dağılım modellerine ilişkin gerçek veriler ile örnek uygulama-II Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç.. Dr. İlker ERCANLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Palahi, M., Pukkala, T. Trasobares, A. 2007. Modelling the diameter distribution of Pinus sylvesris, Pinus nigra and Pinus halepensis forest stands in catalonia using the truncated weibull function, Forestry, 79, 5, 553-562. 2. Podlaski R., 2006. Suitability of The selected statistical distributions for fitting diameter data in distinguished development stages and phases of near-natural mixed forests in the ?wi?tokrzyski national park (Poland), Forest Ecololgy and Management, 236, 393?402 3. Yavuz, H., Gul, A. U., Mısır. N., Ozcelik, R Sakıcı, O. E, 2002. Meşcerelerde çap dağılımlarının düzenlenmesi ve bu dağılımlara ilişkin parametreler ile çeşitli meşcere öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, Orman Amenajman?ında Yeni Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu 18-19 Nisan, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul, 203-212. 4. Zhang, L. Liu, C., 2006. Fitting irregular diameter distributions of forest stands by weibull, modified weibull and mixture weibull models, Journal Forest Research, 11, 369?372. 5. Bailey, R.L., Dell, T.R., 1973. Quantifying diameter distributions with the Weibull function, Forest Science, 19, 97?104.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Meşcerelerin çap basamakları düzeyinde ağaç sayısı, göğüs yüzeyi ve hacim dağılımlarına ilişkin ayrıntılı tahminler sunmaları ile ormancılık açısından önem taşıyan Çap Dağılım Modellerinin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Çap Dağılım Modellerinin
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster