ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ağaçlar Arasındaki Rekabetin Modellenmesinde Yarışma Endeksleri ORM581 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ağaçlar arası rekabeti öğrenir
  2-Rekabetin artım ve büyümeye etkisini öğrenir
  3-Ağaçlar arası rekabetin modellenmesine ilişkin Yarışma endeksleri öğrenir
  4-Yarışma endekslerini hesaplamayı öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5023060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ağaçlar arası rekabet kavramı K1 Giriş bölümü okunmalıdır
  2 Ağaçlar arasındaki rekabetin artım ve büyümeye etkisi K3 Giriş bölümü okunmalıdır
  3 Ağaçlar arasındaki rekabetin modellenmesinde yarışma endekslerinin kullanımı K2 Giriş bölümü okunmalıdır
  4 Yarışma endekslerinin sınıflandırılması K2 2.2.2 Bölümü okunmalıdır
  5 Uzaklıktan bağımsız yarışma endeksleri K2 Sayfa 23-26 arası okunmalıdır
  6 CCI1-6 yarışma endekslerinin hesaplanması K2 Sayfa 23-26 arası okunmalıdır
  7 Uzaklığa bağımlı yarışma endeksleri K2 sayfa 26-43 arası okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Staebler, Hegyi, Akalp?in yarışma endeksleri K2 sayfa 26-43 arası okunmalıdır
  10 Liu, Alemdağ, Sun`nun yarışma endeksleri K5 Bölüm 2 okunmalıdır
  11 Newnham, Opie, Pukkala?nın yarışma endeksleri K5 Bölüm 2 okunmalıdır
  12 Yarışma endekslerinin Tek Ağaç Büyüme modellerinde kullanımı-I K1 Materyal metot bölümü okunmalıdır
  13 Yarışma endekslerinin Tek Ağaç Büyüme modellerinde kullanımı-II K1 Bulgular bölümü okunmalıdır
  14 Yarışma endekslerinin hesaplanmasında geliştirilen çeşitli yazılımlar-I K2 Metot kısmı okunmalıdır
  15 Yarışma endekslerinin hesaplanmasında geliştirilen çeşitli yazılımlar-II K2 Sonuçlar kısmı okunmalıdır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Akalp, T., 1983. Değişik Yaşlı Meşcerelerde Artım ve Büyümenin Simulasyonu, İ.Ü. Yayın No:3051, Orman Fakültesi Yayınları, No: 327, İstanbul, 169 s. 2. Kahriman, A., 2004. Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven)spach. subsp nordmanniana)-doğu ladini (Picea orientalis Link) karışık meşcerelerinde çeşitli yarışma endekslerinin büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesi 3. Alemdağ, İ. Ş., 1978, Meşcere Modellerinin Hazırlanmasında Etkenlik Endekslerinin Yeri ve Yeni Bir Etkenlik Endeksi , İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 28, 1, 138-149. 4. Bella, I. E., 1971. A New Competition Model for Individual Trees, Forest Science, 17, 364-372. 5. Kaya, B., 2013. Farklı Yarışma Endekslerinin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarında Çap Artımının Tahmini İçin Kıyaslanması
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Meşcerelerdeki ağaçların artım ve büyümesine önemli derecede etki eden ağaçlar arası rekabetin modellenmesinde kullanılan yarışma endekslerinin öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği yarışma endeksleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster