ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Hacim Tahmininde Ağaç Hacim Denklemleri ve Tabloları ORM583 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ağaç hacminin hesaplanmasını bilir
  2-Ağaç hacminin tahmin edilmesine ilişkin yöntemleri bilir
  3-Tek, Çift ve Çok girişli ağaç hacim denklemlerini bilir
  4-Ağaç hacim tablolarının oluşturulmasını ve kullanımını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ağaç hacimlerinin hesaplanması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Ağaç hacimlerinin tahmin edilmesine ilişkin yöntemler Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Ağaç hacim denklemleri ve sınıflandırılması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Tek girişli ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Çift girişli ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Çok girişli ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesinde regresyon analizin kullanımı-I Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesinde regresyon analizin kullanımı-II Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Ağaç hacim denklemlerinde düzenleyenin yaptığı denetim Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Ağaç hacim denklemlerinde kullanıcının yaptığı denetim Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Türkiye?de geliştirilen ağaç hacim denklemlerinin incelenmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Ağaç hacim denklemlerinin orman amenajmanında kullanımı Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesine ilişkin örnek uygulama-I Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesine ilişkin örnek uygulama-II Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Muammer ŞENYURT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Akalp, T., 1983. Değişik Yaşlı Meşcerelerde Artım ve Büyümenin Simulasyonu, İ.Ü. Yayın No:3051, Orman Fakültesi Yayınları, No: 327, İstanbul, 169 s. 2. Fırat, F., 1973. Dendrometri, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No: 1800/193, Kurtuluş Matbaası, İstanbul, 359 s. 3. Kalıpsız, A., 1984. Dendrometri, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No: 1800/193, Kurtuluş Matbaası, İstanbul, 359 s. 4. Akalp, T., 1978. Türkiye?deki Doğu Ladini (Picea orieantalis Lk. Carr) Ormanlarında Hasılat Araştırmaları, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul. 5. Yavuz, H., 1999. Taşköprü Yöresinde Karaçam İçin Hacim Fonksiyonları ve Hacim Tabloları, Journal of Agriculture and Forestry, 23, 1181-1188
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormancılıkta ağaç hacim tahminlerinde yaygın bir biçimde kullanılan ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi ve ağaç hacim tablolarının oluşturulmasının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Ormancılıkta ağaç hacim tahminleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster