ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Havzalarda Sulak Alan Yönetimi ORM584 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sulakalanlarla ilgili kavramları bilir.
  2-Çoklu ilgi grubu ve paydaş analizi yöntemlerini planlama çalışmalarını yapar.
  3-Sulakalanlar için yönetim planı hazırlanması aşamalarını tanımlar.
  4-Yönetim planlamasında ülkemizdeki sulakalanlarla ilgili mevzuatı bilir.
  5-Türkiyeden ve Dünyadan farklı sulakalan yönetim ve planlama örneklerine dayanarak sulakalan yönetim planları yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2541248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   191
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,37 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulakalanlarla ilgili temel bilgiler
  2 Sulakalan hidrolojisi
  3 Sulakalan tipleri
  4 Sulakalanlarla ilgili temel sorunlar
  5 Ulusal ve uluslararası sulak alan mevzuatı
  6 Sulakalan yönetim planı hazırlanmasındaki aşamalar
  7 Çoklu ilgi grubu analizi
  8 Ara Sınav
  9 Paydaş analizi
  10 Yönetim planı hazırlama teknikleri
  11 Yönetim planı hazırlama teknikleri: iletişim
  12 Yönetim planı hazırlama teknikleri: değerlendirme
  13 Entegre havza yönetimi açısından sulakalan yönetimi
  14 Dünyada sulakalan yönetim planlaması eğitimi örnekleri
  15 Ülkemizden sulakalan yönetim planlaması örnekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Arda Özen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Semih EDİŞ, Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK.
  Kaynaklar 1. Sulakalan yönetim planlaması rehberi, 176 sayfa, Kuş Araştırmaları Derneği, Ankara, 2007. 2. Yeniyurt, C., Hemmami, M., Çağırankaya, S., Koopmanschap E. 2011. Türkiye?nin Ramsar Alanlarında Sulak Alan Yönetim Planları Değerlendirme Raporu. Doğa Derneği, Ankara, Türkiye.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin temel amacı, sulakalanlar için yönetim planı hazırlaması konusunda üst düzey bilgilerin verilmesi ve bu konuda gerekli bilgi birikiminin kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Bu dersin kapsamında sulakalanlarla ilgili temel bilgiler, ilgili yasal mevzuat, yönetim planlaması hazırlama esasları, eğitmenlik için temel bilgiler yer alacaktır. Yönetim planlamaları ve eğitici planlamalarından örnekler detaylı bir şekilde açıklanacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster