ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Su Kalitesi Kontrol ve Koruma Yöntemleri ORM585 GÜZ-BAHAR 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Su kalitesi ve su kirliliği kavramlarını açıklar.
  2-Su kalitesi ölçme ve izleme yöntemlerini tanımlar.
  3-Su kalitesi belirleme ve restorasyon faaliyetlerini, Türkiye?den ve Dünya?dan örneklerle karşılaştırabilir.
  4-Havzadaki farklı faaliyetlere bağlı su kirliliği sorunları için uygun çözüm yöntemlerini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2531030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Su kalitesinin belirlenmesi ve ilgili standartlar
  2 Su kaynaklarının fiziksel özellikleri ve bunların ölçüm yöntemleri
  3 Su kaynaklarının kimyasal özellikleri ve bunların ölçüm yöntemleri
  4 Su kaynaklarının biyolojik özellikleri ve bunların ölçüm yöntemleri
  5 Su kalitesinin ekolojik değerlendirme sistemleri ile belirlenmesi
  6 Su kalitesinin belirlenmesinde indikatör türler
  7 Flora ve fauna envanter ve izleme çalışmaları ile su kalitesinin belirlenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Su kalitesinin belirlenmesinde modelleme çalışmalarının rolü
  10 Su kirliliği ve nedenleri
  11 Su kirliliğinin insan ve çevre üzerindeki etkileri
  12 Su kirliliğinin insan ve çevre üzerindeki etkileri (devam)
  13 Ormanlar başta olmak üzere bitki örtüsünün su üretimi ve kalitesi açısından önemi
  14 Sucul ekosistem restorasyon metotları
  15 Su kalitesi izleme programları ile ilgili örnek çalışmalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yard. Doç.Dr. Arda ÖZEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Semih EDİŞ, Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK.
  Kaynaklar 1. Robert G. Wetzel, (2001) Limnology, Third Edition: Lake and River Ecosystems,Saunders College Publishing, USA. 2. Robert G. Wetzel and Gene E. Likens (2000). Limnological Analyses.Springer Publishing,USA. 3. Brian R. Moss, Ecology of Fresh Waters: A View for the Twenty-First Century (2010). Wiley-Blackwell Publishing.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin temel amacı, sınırlı durumda olan su kaynakları üzerinde havzadaki farklı faaliyetlerin su kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi ve bunun için gerekli metotlar hakkında temel bilgilerin verilmesidir. Su kirliliği kaynaklarının tespit edilip, doğru koruma yöntemlerinin uygulanması, su kalitesinin iyi bir şekilde belirlenmesi için doğru ölçüm ve koruma metotlarının uygulanması, için farklı yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Bu dersin kapsamında su kalitesi, ölçüm metotları, kirlilik nedenleri ve restorasyon metotları yer alacaktır. Kirlilik kaynakları ve kalite belirleme metotları detaylı bir şekilde açıklanıp, alınabilecek önlemler konusunda bilgi verilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster