ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman-Sucul Ekosistem İlişkileri ORM586 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sucul ekosistemdeki canlıları ve aralarındaki ilişkileri tanımlar.
  2-Orman ve su kalitesi arasındaki ilişkileri karşılaştırır.
  3-Ormancılık faaliyetleri ve sucul ekosistemler arasındaki ilişkileri analiz eder.
  4-Ormancılık faaliyetlerine bağlı sucul ekosistem sorunları için çözüm yöntemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2541248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   191
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,37 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve ülkemizde su kaynakları ve ormanların dağılımı Derse gelmeden önce Kaynak 1 bölüm 1 okunacaktır.
  2 Sucul ekosistem tipleri Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 1 sayfa 25-36 okunacaktır.
  3 Sucul ekosistem tipleri (devam) Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 1 sayfa 37-45 okunacaktır.
  4 Sucul organizmalar: flora Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 2 okunacaktır.
  5 Sucul organizmalar: fauna Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 3 okunacaktır.
  6 Orman ve su ilişkisi Derse gelmeden önce kaynak 3 Sayfa 625-630 okunacak.
  7 Orman ve su ilişkisi (devam) Derse gelmeden önce kaynak 3 Sayfa 630-640 okunacak.
  8 Ara Sınav
  9 Ormancılık faaliyetlerinin su kalitesi üzerine etkileri Derse gelmeden önce Kaynak 5sayfa 61-64 okunacak.
  10 Ormancılık faaliyetlerinin su kalitesi üzerine etkileri (devam) Derse gelmeden önce Kaynak 5 sayfa 65-69 okunacak.
  11 Kirleticiler Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 6 okunacaktır.
  12 Kirleticiler (devam) Derse gelmeden önce kaynak 6 bölüm 7 okunacaktır.
  13 Ötrofikasyon Derse gelmeden önce kaynak 6bölüm 8 okunacaktır.
  14 Noktasal kaynaklı olmayan kirliliği azaltmak için teknikler ve öneriler Derse gelmeden önce kaynak 6bölüm 9 okunacaktır.
  15 Ormanların sucul ekosistemlere olumlu etkileri Derse gelmeden önce Kaynak 2 ve 4 okunacak
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya Şİmşek
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ceyhun Göl

  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Arda Özen
  Kaynaklar 1) Hutton SA, Harrison SSC and O?Halloran J, (2008). An evaluation of the role of forests and forest practices in the eutrophication and sedimentation of receiving waters. University College Cork. 2)M. Mustafa Tuncer, Ömer Naci Kaya,(2010). Orman Ve Su Kaynakları Orman Ve Su Ekosistem İlişkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: II Sayfa: 625-640. 3)Abram DaSilva, Y. Jun Xu 2, George Ice, John Beebe and Richard Stich (2013). Effects of Timber Harvesting with Best Management Practices on Ecosystem Metabolism of a Low Gradient Stream on the United States Gulf Coastal Plain. Water, 5, 747-766. 4) Görcelioğlu, E. 1992. Havzalarda Orman ve Otlak Alanları Amenajmanının Su Verimine ve Kalitesine Etkileri. ?stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt 42, Sayı 1 5) Gülcü, S. Çelik, S. Serin, N. Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi Ve Kalitesine Etkileri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 6) Limnoloji, Çeviri: Mehmet Borga ERGÖNÜL (3. basımdan çeviri), Türkçe, 2017, 888 sayfa, Nobel Yayınevi
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Dersin temel amacı, orman ekosistemleri ile sucul ekosistemler arasındaki ilişkilerin ve ormancılık faaliyetlerinin sucul ekosistemler üzerindeki etkileri hakkında üst düzey bilgilerin verilmesi ve bu konuda gerekli bilgi birikiminin kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Bu dersin kapsamında sucul organizmalar, orman ve sucul ekosistemler arasındaki ilişki ve ormancılık faaliyetlerinin sucul ekosistemler üzerine etkisi yer alacaktır. Sucul ekosistemler üzerine ormancılık faaliyetlerinin etkisi detaylı bir şekilde açıklanıp, alınabilecek önlemler konusunda bilgi verilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster