ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Radar Verilerinin Kullanımı ORM587 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, aktif ve pasif uzaktan algılama verilerini karşılaştırmalı olarak açıklayabilir.
  2-Öğrenciler, ormancılık çalışmalarında kullanılan radar görüntüleri hakkında bilgi verebilir.
  3-Erdas Imagine yazılım programı ile radar görüntülerinin işlenişi ve bu görüntülerden verilerin nasıl elde edildiğini açıklayabilir.
  4-Envanter verisi ile radar görüntülerinden elde edilen veriler arasındaki ilişkilerin modellenmesini yapabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uzaktan algılama kavramı ve tarihçesi K1-Giriş Bölümü
  2 Uzaktan algılama sistemleri K1-Giriş Bölümü
  3 Uzaktan algılama verilerin elde edilmesi K1-Giriş Bölümü
  4 Radar görüntüleri hakkında genel bilgiler K1-Giriş Bölümü
  5 Radar görüntülerinin işlenişi K1- Yöntem Bölümü ve K2-Yöntem Bölümü
  6 Farklı bantlara sahip radar görüntülerinin tanıtılması K1-Giriş Bölümü
  7 Radar görüntülerinin ormancılık uygulamalarında nerelerde kullanıldığı K2-Giriş Bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Yetişme ortamı envanterinde radar görüntülerin kullanımı K1-Giriş ve Yöntem Bölümü
  10 Meşcere parametrelerinin tahmin edilmesinde radar görüntülerinin kullanımı K2-Giriş Bölümü
  11 Topraküstü biyomasın tahmin edilmesinde radar görüntülerinin kullanımı K2-Giriş, Materyal ve Yöntem Bölümü
  12 Radar görüntüleri ile diğer uydu görüntülerinin karşılaştırılması K1-Yöntem Bölümü
  13 Erdas Imagine yazılım programı ile Radarsat verisi ile diğer uydu verilerin birlikte kombine edilmesi K1-Yöntem Bölümü
  14 Erdas Imagine yazılım programı kullanılarak bazı radar görüntülerine (palsar, radarsat, asar vb) ilişkin verilerin uygulamalı olarak elde edilmesi-1 K1-Yöntem Bölümü
  15 Erdas Imagine yazılım programı kullanılarak bazı radar görüntülerine (palsar, radarsat, asar vb) ilişkin verilerin uygulamalı olarak elde edilmesi-2 K1-Yöntem Bölümü
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Alkan GÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Günlü, A., 2009. Yetişme Ortamı Envanterinin Doğrudan, Dolaylı ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karşılaştrılması; Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2. Günlü, A., and ERcanlı, İ. 2020. Artificial Neural Network Models by ALOS PALSAR Data for Aboveground Stand Carbon Predictions of Pure Beech Stands: A Case Study from Northern of Turkey. Geocarto International, 35, 17-28.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Son yıllarda uzaktan algılama teknolojisindeki gelişmelerin artmasına bağlı olarak çeşitli özellikteki uzaktan algılama verileri kullanıcılara sunulmuştur. Özellikle orman envanterinde uzaktan algılama verilerinin kullanılması olanakları ve bu verilerin seçilmesinde gözetilmesi gereken başlıca aktif ve pasif algılayıcı sistemlerin açıklanması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu ders kapsamında aktif algılama sistemleri ile elde edilen radar görüntülerinin ormancılık çalışmalarında nerelerde ve nasıl kullanıldığı hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 3
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster