ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Su Kaynakları Amenajmanı ORM589 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Su Kaynakları ile ilgili ekolojik kavramları tanımlar.
  2-Su kaynakları ile ilgili kalite standartlarını bilir.
  3-Su kaynaklarının özellikle ormancılık faaliyetleri ve diğer müdahaleler sonucunda karşılaştığı sorunları bilir.
  4-Havzalarda su kaynaklarının kalite durumunu farklı indeksler kullanarak hesaplar.
  5-Havzalarda su kaynaklarının sorunlarını raporlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2541040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Su Kaynakları İle İlgili Temel Kavramlar Ve Su Kaynaklarının Önemi
  2 Su Kaynaklarının Kullanımında Ekolojik Bakış Açısı
  3 Havza Su Bütçesinin Oluşturulması
  4 Su Kaynaklarının Havza Bazında Kullanım Alanları
  5 Havza Bazında Suyun Korunması ve Kirlilik Sorunu
  6 Havzalarda Sürdürülebilir İçme Ve Kullanma Suyu Sağlama İlkeleri
  7 Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
  8 Ara Sınav
  9 Küresel İklim Değişikliği Ve Tatlı Su Kaynakları
  10 Ormancılık Faaliyetleri Ve Su Kaynakları İlişkisi
  11 Rezervuarlı Ve Nehir Tipi Barajların Su Kaynaklarına Etkileri
  12 Su Kaynaklarının Kalitesinin Belirlenmesinde İndeks Kullanımı
  13 Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifine Göre İyi Su Durumuna Ulaşma Kriterleri
  14 AB Sürecinde Ülkemizdeki Su Kaynaklarının Durumu, ?Su Çerçeve Direktifi? İle İlgili Ülkemizde Yapılan Bilimsel Projeler
  15 Ülkemizden ve Dünyadan Su Kaynakları İle İlgili Bilimsel Proje Örnekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Arda Özen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Semih EDİŞ, Araş.Gör. M. Said ÖZÇELİK.
  Kaynaklar Integrated Watershed Management Principles and Practise. Isobel W. Heathcote. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.U.S.A.(2009). Tülücü, K. Su Kaynaklarının Planlanması. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 175. Adana, 341 s. (2002).
  Yardımcı Kitap Özhan, S. 2004. Havza Amenajmanı, İ.Ü. Orman Fak., Yayın No: 481, İstanbul, 2004. 384 s.
  Dersin Amacı Su kaynaklarının sorunları, korunması ve kalitesinin belirlenmesine ilişkin ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yardımcı olmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster