ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Biyoteknik Mücadele Yöntemleri ORM591 GÜZ-BAHAR 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Zararlı böceklere karşı feromon tuzakların kullanır
  2-Böcek gelişimine etki eden maddeleri gerektiğinde kullanır
  3-Cezbedici maddeleri etkin olarak kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje012424
  Laboratuar 40000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman zararlılarında biyoteknik mücadele yöntemlerine giriş. Biyoteknik mücadelenin gelişimi.
  2 Dünyada biyoteknik yöntemlerin durumu ve geleceği
  3 Biyoteknik mücadelede avantajlar ve sorunlar.
  4 Cezbediciler: Besi cezbedicileri, yumurta bırakma cezbedicileri, kairomonlar
  5 Böceklerde feromonlar ve türleri
  6 Tuzaklar: besi tuzakları, görsel tuzaklar
  7 Tuzaklar: ışık tuzakları, feromon tuzakları,
  8 Ara Sınav
  9 Tuzak ve feromonların zararlı böcekleri izleme amacıyla kullanımı (Monitoring)
  10 Türkiye ormanlarında zararlı böcekleri izleme (monitoring) uygulamaları
  11 Tuzaklar ve feromonların zararlılarla mücadele amacıyla kullanımı: kitlesel yakalama, ?cezbet ve öldür? yöntemi, çiftleşmeyi engelleme, şaşırtma tekniği
  12 Böcek gelişmesini engelleyiciler ve düzenleyiciler
  13 Engelleyici (repellent) ve uzaklaştırıcı (deterrent) maddeler. Yumurtlama engelleyiciler, beslenme engelleyiciler, uzaklaştırıcılar
  14 Kısırlaştırıcılar ve kısır böcek salma yöntemi
  15 Türkiye orman alanlarında biyoteknik mücadele uygulamaları ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanmasındaki sorunlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR
  Kaynaklar Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele, 2013, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK) Rechcigh, J.E., Rechcigh, N.A., 1998. Biological and Biyotechnical Control of Insect Pests. Lewis Publishers
  Yardımcı Kitap Ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin, orman zararlısı durumundaki böceklerin biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etki etmek suretiyle gelişmelerini düzenleyen doğal ve yapay bileşiklerin kullanılması yoluyla yapılan mücadele yöntemlerini öğrenmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 3
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster