ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Cbs'de Veri Madenciliği ORM592 GÜZ-BAHAR 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-CBS`deki temel veri türleri ile ilgili kavramları ve bu veriler içerisindeki belirsizlik ve hata kaynaklarını anlar
  2-CBS verileri üzerinde veri ön-işleme tekniklerini kullanır
  3-Modern istatistiksel öğrenme ve veri madenciliği tekniklerini CBS verisi üzerinde uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve CBS`deki farklı veri türleri İlgili makale ve ders notlarının okunması
  2 CBS verisi üzerindeki belirsizlik ve hata kaynakları İlgili makale ve ders notlarının okunması
  3 Veri madenciliğine genel bakış (Sınıflandırma/Kümeleme/Regresyon) İlgili makale ve ders notlarının okunması
  4 Denetimli öğrenme / Denetimsiz öğrenme İlgili makale ve ders notlarının okunması
  5 Boyut indirgeme / Temel bileşenler analizi İlgili makale ve ders notlarının okunması
  6 Maksimum olabilirlik İlgili makale ve ders notlarının okunması
  7 k-En yakın komşuluk İlgili makale ve ders notlarının okunması
  8 Ara Sınav
  9 Yapay sinir ağları İlgili makale ve ders notlarının okunması
  10 Karar ağaçları İlgili makale ve ders notlarının okunması
  11 Karar ağaçları İlgili makale ve ders notlarının okunması
  12 Destek vektör makineleri İlgili makale ve ders notlarının okunması
  13 Parametrik olmayan regresyon eğrileri İlgili makale ve ders notlarının okunması
  14 Parametrik olmayan regresyon eğrileri İlgili makale ve ders notlarının okunması
  15 Model değerlendirme İlgili makale ve ders notlarının okunması
  Ön Koşul Giriş düzeyinde bir CBS ve istatistik dersini başarı ile tamamlamış olmak
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Semih KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Wing, M. G., & Bettinger, P. (2008). Geographic Information Systems: Applications in Natural Resource Management (2nd ed.): Oxford University Press. 2. Liu, J. G., & Mason, P. (2009). Essential image processing and GIS for remote sensing: John Wiley & Sons. 3. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed.). NY, USA: Springer.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Veri madenciliği temel anlamda bir veri seti içerisinden enformasyon çıkartılarak bunun daha sonraki analizlerde kullanılmak üzere anlaşılabilir bir yapıya dönüştürülmesi işlemidir. Bu dersin amacı, farklı türdeki CBS verileri üzerinde temel veri ön-işleme, veri madenciliği ve istatistiksel öğrenme yöntemlerinin öğrencilere tanıtılmasıdır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 3
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster