ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Ağaçlarının Ekolojisi ORM593 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormanların yayılışını belirleyen ekolojik faktörleri bilir
  2-Ormanların ekolojik faktörleri nasıl etkilediğini analiz eder
  3-Önemli ağaç türlerimizin yayılış alanlarındaki ekolojik faktörleri değerlendirir
  4-Önemli ağaç türlerinin ekolojik isteklerini bilir
  5-Ağaçlandırmalarda kullanılan türlerin ekolojik isteklerini bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`deki ormanlar, ormanlardaki ağaç türleri K1 Bölüm 1
  2 Ormanların yayılışında etkili olan ekolojik faktörler, ormanlar ve ekolojik faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiler K1 Bölüm 2
  3 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Meşeler K1 Bölüm 3
  4 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Kızılçam K1 Bölüm 4
  5 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Karaçam K1 Bölüm 5
  6 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Sarıçam K1 Bölüm 6
  7 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Göknar K1 Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Kayın K1 Bölüm 8
  10 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Su kenarı (riperian zone) ağaçları K1 Bölüm 9
  11 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Sedir K1 Bölüm 10
  12 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: Ladin K1 Bölüm 11
  13 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: diğer bazı ibreliler K1 Bölüm 12
  14 Önemli ağaç türlerinin doğal yayılış alanlarındaki ekolojik özellikler: diğer bazı geniş yapraklı türler K1 Bölüm 13
  15 Ağaçlandırmalarda sıkça kullanılan ağaç türlerinin ekolojik istekleri K1 Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Meriç ÇAKIR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Meriç Çakır

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Ebru GÜL
  Kaynaklar Çepel, N. 1995. Orman Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Türkiye?deki orman ağaçlarının ekolojik istekleri, doğal yetişme ortamlarındaki ekolojik özellikleri ve bu ağaç türlerinin başka yetişme ortamlarında yetiştirilme olanakları hakkında bilgilerin verilmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster