ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Ekosistemlerinde Ekolojik Araştırmanın Temelleri ORM594 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Popülasyon ve komüniteyi ve bunları oluşturan canlılar arasındaki etkileşimleri bilir
  2-Biyoçeşitlilik nedir ve nasıl hesaplanacağını bilir. Farklı çeşitlilik indislerini (Shannon, Simpson ve Fisher) yorumlayabilir.
  3-Ekosistem içerisindeki enerji akışı ve madde döngülerini bilir.
  4-Ekosistem içerisindeki çeşitli süreçlere ait araştırma yöntemlerini ve istatistiksel olarak nasıl değerlendirileceğini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Popülasyon
  2 Popülasyonlarda yaş ve büyüklük dağılımı
  3 Komünite
  4 Tür çeşitliliği ve çeşitliliğin belirlenmesi
  5 Vejetasyonun gözlenmesi
  6 Yaprak yüzey indeksi ve birincil üretim
  7 Toprak ekosistemi ve çeşitliliği
  8 Ara Sınav
  9 Besin ağı
  10 Popülasyonlarda av-avcı ilişkisi
  11 Ekolojik süksesyonun aşamaları
  12 Farklı biyomlarda bitki büyümesinin gözlenmesi
  13 Ekosistemde enerji
  14 Verilerin istatistiksel yöntemler ile analizi I.
  15 Verilerin istatistiksel yöntemler ile analizi II.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Meriç Çakır

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Ebru GÜL
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Barrett, G. W., Barrett, T.L., Scott, C.J., Andrew, M.S., James, M.O. (2007). Ecology Exercise Book: An Ecosystem Approach. USA, Kendall Hunt. Henderson, P. A. (2003). Practical methods in ecology, Blackwell Publishing.
  Dersin Amacı Bu dersin ana amacı ekolojik araştırma bilgisinin verilmesidir. Bu kapsamda ekolojik bir araştırma için gerekli olan bazı yöntemlerin öğretilmesi ve bu yöntemler ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster