ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Ekolojisi ORM595 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak ekolojisi hakkında bilgiye sahip olur.
  2-Toprak içerisindeki biyotik ve abiyotik ilişkileri açıklar.
  3-Toprak canlılarının çeşitliliklerini ve ekosistem fonksiyonlarına olan katkılarını bilir
  4-Toprak besin ağı ve besin döngüsü ile topak canlıları arasındaki ilişkiler hakkında bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak ekolojisinin tanımı ve tarihçesi K1 bölüm 1
  2 Toprak içerisinde birincil üretim K1 bölüm 2
  3 Toprak içerisinde ikincil üretim: mikropların çeşitliliği K1 bölüm 3
  4 Toprak içerisinde ikincil üretim: mikropların ekosistem süreçlerine etkileri K1 bölüm 4
  5 Toprak içerisinde ikincil üretim: toprak mikrofaunasının çeşitliliği K4 bölüm 2
  6 Toprak içerisinde ikincil üretim: toprak mezofaunasının çeşitliliği K4 bölüm 3
  7 Toprak içerisinde ikincil üretim: toprak makrofaunasının çeşitliliği K4 bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Karasal ekosistemlerde ölüörtü ayrışması K2 bölüm 5
  10 Besin döngüsü K1 bölüm 5
  11 Toprak besin ağı K1 bölüm 6
  12 Toprak biyoçeşitliliği ve toprak süreçleri arasındaki ilişkiler K1 bölüm 7
  13 Toprak ekolojisinde laboratuvar ve arazi çalışmalarında uygulanan yöntemler K1 bölüm 9
  14 Toprak ekolojisinde laboratuvar ve arazi çalışmalarında uygulanan yöntemler K1 bölüm 1
  15 Toprak ekolojisinde laboratuvar ve arazi çalışmalarında uygulanan yöntemler K1 bölüm 1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Meriç Çakır
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Meriç Çakır

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Ebru GÜL
  Kaynaklar Coleman, D. C., D. A. Crossley, and P. F. Hendrix. 2004. Fundamentals of soil ecology. Academic press, USA. Lavelle, P., and A. V. Spain. 2001. Soil ecology. Kluwer Academic. Killham, K. 1994. Soil ecology. Cambridge University Press. Wall, D. H., R. D. Bardgett, V. Behan-Pelletier, J. E. Herrick, T. H. Jones, K. Ritz, and J. Six. 2012. Soil ecology and ecosystem services. Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin ana amacı toprak içerisindeki meydana gelen süreçleri ve bu süreçlerde etkili olan canlıların karşılıklı ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Toprak canlılarının çeşitliliklerinin ve ekosistem fonksiyonlarına olan etkilerinin anlatılmasıdır. Ayrıca laboratuvar ve arazi çalışmalarında uygulanan yöntemlerin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster