ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekosistem Süreçlerinde Funguslar ORM596 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1- Ölüörtü ve ölü odunun ayrışmasında rol alan fungusları, bunların orman ekosistemlerindeki rollerini ve fonksiyonlarını açıklar
  2-Mikorizaları, mikorizaların orman ekosistemlerindeki rollerini ve fonksiyonlarını betimler.
  3-Fungal patojenleri, bunların birincil üretim üzerindeki etkilerini, diğer funguslarla etkileşimlerini ve bitki popülasyon ve topluluklarının yapılanmasındaki rollerini ifade eder
  4-insan aktivitelerinin funguslar ve bunların ekosistem fonksiyonları üzerindeki etkilerini tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013535
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Funguslar ve ekosistem fonksiyonları K1, Bölüm 1
  2 Funguslar ve birincil üretime katkıları K2, Bölüm 2 ve 3
  3 Saprotrofik funguslar K1, Bölüm 2, K2, sayfa 265-268
  4 Saprofitik fungusların ayrışma ve mineralizasyonda rolleri K1, Bölüm 4
  5 Ölüörtü ayrışmasında funguslar K1, Bölüm 3
  6 Ölü odunda funguslar K2, bölüm 4
  7 Mikorizalar K1, bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 Mikorizaların ayrışma ve mineralizasyonda rolleri K1, bölüm 4
  10 Mikorizaların bitki brincil üretimine etkisi K2 bölüm 3, sayfa 99-154
  11 Mikorizaların bitki sağlığı ve süksesyonunda rolleri K2 bölüm 3 sayfa 1244-259
  12 Fungal patojenler ve birincil üretim üzerinde etkileri K2 chapter 3 sayfa 154-157
  13 Fungal patojenlerin bitki popülasyonları ve toplulukları üzerindeki etkileri K1, bölüm 5
  14 Saprofitler, mikorizalar ve fungal patojenler arasındaki etkileşimler K1 bölüm 6
  15 Ormancılık faaliyetleri, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin funguslar ve fonksiyonları üzerindeki etkileri K1, bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Funda Oskay

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Ders notu (Oskay F., Ekosistem süreçlerinde funguslar) K2 Dighton, J. 2003. Fungi in Ecosystem Processes. Marcel Dekker Inc., New York
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Fungusların ekosistem süreçlerindeki rollerini ve fonksiyonlarını öğretmek. Bu kapsamda, ayrışma ve mineralizasyon, bitki büyümesi ve karbon fiksasyonu yoluyla birincil üretimdeki, birbirleri ve diğer canlılar ile etkileşimleri yolu ile bitki popülasyon ve topluluklarının yapılanması ve doğal dengelerin kurulmasındaki rollerini açıklanmak.
  Dersin İçeriği Saprofit, mutualistik ve patojen funguslar ve bunların orman ekosistemleri başta olmak üzere çeşitli ekosistemlerde, birincil üretim ve doğal dengelerin kurulması üzerindeki dogrudan ve dolaylı rolleri,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster