ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstilacı Orman Patojenleri ORM597 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler biyolojik istila kavramı ile tanışır, istilacı türlerin ekosistemleri nasıl etkilediğini ve bunun doğurduğu olumsuz sonuçları anlar.
  2-Öğrenciler güncel küresel ormancılık sorunları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olur.
  3-Öğrenciler yabancı istilacı türlerin taşınma ve giriş yolları hakkında bilgi edinir, bu türlerin yeni girişlerinin ve/veya yayılmasının engellenmesi için alınması gereken önlemler hususunda fikir sahibi olur.
  4-Öğrenciler yabancı istilacı türlerin tespit ve tanısında ya da risk modellerinin oluşturulmasında kullanılan modern yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
  5-Öğrenciler, ülkemiz ormancılığını tehdit eden bu küresel sorunu anlar, ülke yeterliliklerini ve gereksinimlerini kavrar, etkili yönetim stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek bir anlayışa sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512424
  Proje2513636
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013636
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyolojik istila, tanımlar ve kavramlar
  2 İstilanın başarısı ya da başarısızlığı, yayılma süreci
  3 İstilanın ekolojik sonuçları I
  4 İstilanın ekolojik sonuçları II
  5 Genetik ve evrimsel etkiler
  6 Ekosistem etkileri
  7 Yabancı istilacı türlerin giriş yolları ve giriş yolu yönetimi (Biyogüvenlik, Karantina önlemleri)
  8 Ara Sınav
  9 Yabancı istilacı türlerin tespiti ve tanısı
  10 İstilanın modellenmesi
  11 Yabancı istilacı türlerin giriş sonrası yönetimi ve sorunlar
  12 Yabancı istilacı orman patojenleri
  13 Yabancı istilacı orman patojenlerinin orman ekosistemlerindeki etkileri I
  14 Yabancı istilacı orman patojenlerinin orman ekosistemlerindeki etkileri II
  15 Türkiye?de istilacı orman patojenleri; geçmiş ve gelecek tehditler; yeterlilikler ve alınması gereken önlemler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Langor, D.W., Sweeney, J., 2009. Ecological Impacts of Non-Native Invertebrates and Fungi on Terrestrial Ecosystems. Springer. Williamson, M., 1996. Biological Invasions. Chapman &Hall.
  Yardımcı Kitap Gonthier P. and Giovanni, N., 2013. Infectious Forest Diseases. CABI. 672 pp.
  Dersin Amacı İstilacı yabancı orman patojenlerinin ve bunların orman ekosistemlerinde sebep oldukları ve olabilecekleri zararların öğretilmesidir. İstilacı yabancı türlerin uluslararası/ulusal giriş ve taşınma yollarının açıklanması, giriş öncesi ve sonrasında mücadele ve yönetim olanaklarının anlatılmasıdır.
  Dersin İçeriği Biyolojik istila, istilanın ekolojik sonuçları, genetik, evrimsel ve ekosistem etkileri gibi genel kavramlar, yabancı istilacı türlerin giriş yolları ve giriş yolu yönetimi konuları. Dünya çapında ve ülkemizde önemli ekolojik etkileri görülen yabancı istilacı orman patojenlerinin örnekler üzerinden detaylı anlatımı ve ülkemiz koşullarında yabancı istilacı türlerin ormanlarımız üzerindeki tehditleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster