ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Hastalıklarının Epidemiyolojisi ORM598 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman hastalıklarının artışı ve yayılışında etkili olan faktörleri kavrar, bunları kantitatif olarak analiz eder.
  2-Orman hastalıkları epidemiyolojisinde kullanılan güncel yaklaşımları ve yöntemleri bilir ve bu konuda kendini geliştirebilir
  3-Orman hastalıklarının mevcut ve potansiyel yayılışlarını belirler
  4-Orman hastalıkları yönetiminde stratejik ve taktiksel kararların alınmasında katkı sağlayıcı yaklaşımları ve yöntemleri bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512424
  Proje2514848
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013636
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Epidemiyolojinin konusu ve kapsamı
  2 Orman hastalıkları epidemileri
  3 Bitki hastalıklarının artışı ve yayılışı, hastalık artış oranının hesaplanması
  4 Patojen popülasyonlarının özellikleri ve epidemi gelişiminde rolü
  5 Konukçu popülasyonlarının özellikleri ve epidemi gelişimde rolü
  6 Çevre faktörleri ve ormancılık uygulamalarının epidemi gelişimde rolü
  7 Hastalık tahmini ve zarar değerlendirmesi
  8 Ara Sınav
  9 Epidemilerin kantitatif analizine giriş
  10 Matematiksel, istatistiksel analizler
  11 Hastalıkların Modellenmesi
  12 Modellemelerde kullanılan yaklaşım, yöntem ve yazılımlar
  13 Modellemeye dayalı hastalık risk haritalarının oluşturulması
  14
  15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kranz, J., 1990. Epidemics of plant diseases; Mathenatical Analysis and Modeling. Springer-Verlag, Berlin, Geormany. Manion, P.D., 1991. Tree Disease Concepts. Prentice-Hall, USA.
  Yardımcı Kitap Gonthier P. and Giovanni, N., 2013. Infectious Forest Diseases. CABI. 672 pp. Tainter F.H., Baker, F.A., 1996. Principles of Forest pathology. John Wiley &Sons INC., USA.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, orman ağacı hastalıklarının ekolojisini daha iyi kavrayarak bunu hastalık yönetimi uygulamalarına aktarabilecek bilgi ve bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin, matematiksel/istatistiksel analizleri ve modellemeleri öğrenerek, bilgi teknolojilerini ileri düzeyde etkin bir şekilde kullanabilecek seviyeye ulaşmaları böylece orman hastalıkları problemlerinin engellenmesi ve çözümüne yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretebilecek konuma gelmeleri dersin ana hedefleri arasındadır
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster