ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ölüörtü OR1502 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ölüörtü ve ayrışma süreçlerini bilir.
  2-Ayrıştırıcı organizmaları tanımlar.
  3-Ayrışma süresince ölüörtünün kimyasal yapısındaki değişimleri açıklar.
  4-Ayrışmayı etkileyen faktörleri ve etkilerini açıklar.
  5-Ölüörtünün ve ayrışmanın ekosistem süreçlerindeki önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölüörtü Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 1.
  2 Ölüörtü dökümü Berg, B., and R. Laskowski. 2005. Litter decomposition: a guide to carbon and nutrient turnover. Academic Press New York, Chapter 2.
  3 Süreç olarak ayrışma Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 2.
  4 Ayrıştırıcı organizmalar Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 3.
  5 Ölüörtünün başlangıçtaki kimyasal yapısı Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 4.
  6 Odun ve kökün başlangıçtaki kimyasal yapısı Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 8.
  7 Ayrışma süresince ölüörtüdeki kimyasal değişim Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 5.
  8 Ara Sınav
  9 Çevresel faktörlerin ölüörtüye etkisi Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 7.
  10 Çevresel faktörlerin ölüörtüye etkisi Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 7.
  11 İnce kök ve odun ölüörtüsünün ayrışması Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 8.
  12 Ölüörtü ayrışma modelleri Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 9.
  13 Ayrışmaya etki eden faktörler Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 11.
  14 Ayrışmaya etki eden faktörler Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer Chapter 11.
  15 Veri analizi Graécas, M. A., F. Bèarlocher, and M. O. Gessner. 2005. Methods to study litter decomposition: a practical guide. Springer Chapter 6.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya Şimşek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Berg, B., and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer. 2. Berg, B., and R. Laskowski. 2005. Litter decomposition: a guide to carbon and nutrient turnover. Academic Press New York. 3. Graécas, M. A., F. Bèarlocher, and M. O. Gessner. 2005. Methods to study litter decomposition: a practical guide. Springer.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı önemli ekosistem süreçlerinden olan ölüörtü ayrışması hakkında bilgilerin verilmesidir. Doğal ekosistemlerin verimliliğini ve sürekliliğinin devam etmesini sağlayan ölüörtü ayrışmasının önemini vurgulamaktır. Bir süreç olarak ayrışmayı, ayrıştırıcı canlıları ve ekosistem fonksiyonlarını öğretmektir. Meydana gelebilecek ayrışma problemlerine çözüm üretebilme becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster