ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Patolojisi Laboratuvar Teknikleri OR1503 GÜZ-BAHAR 2+1 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler orman ağaçlarında hastalığa yol açan yaygın etmenleri incelenme, tespit ve tanı tekniklerini açıklar.
  2-Orman patolojisi alanında genel deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verir.
  3-Orman patolojisi araştırmalarında kullanılan geleneksel teknikleri uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3021224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013535
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   167
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,57 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman patolojisi laboratuvar tekniklerine giriş K1 sayfa 5-12
  2 Orman patolojisi laboratuvarında sarf malzeme ve cihazlar K1 12-17
  3 Hastalıklı bitki örneklerinin incelenmesi K2 388-398
  4 Genel izolasyon teknikleri K1 19-40
  5 Hastalık etmenlerinin bitki dokularından izolasyonu K2; 398-401 K3 Bölüm 3; 13-16
  6 Hastalık etmenlerinin topraktan izolasyonu YK1 K3 263-265
  7 Toprak patojenlerinin teşhisi YK1
  8 Ara Sınav
  9 Odun çürüklüğü funguslarının izolasyonu K2 602-611 YK2
  10 Odun çürüklüğü funguslarının teşhisi K2 602-611 YK2
  11 Külleme ve pas funguslarının teşhisi K2 448-452 K3 49-53
  12 İbre ve yaprak funguslarının teşhisi K2 456 K3 70-79 YK3
  13 oomycetlerin izolasyonu ve teşhisi K2 409-418
  14 Patojenisite denemeleri K2-Box 5 26-27
  15 Antagonistik etkileşmler K2 303-307 YK4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Assist. Prof. Dr. Funda OSKAY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Funda Oskay

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Oskay, F. 2019. Orman patolojisi laboratuvar teknikleri ders notları. K2. Agrios, G. N. 1988. Plant pathology. San Diego etc.: Acad. press. K3. Blanchard, R. and Tattar T:A., 1981. Field and laboratory guide to tree pathology. Academic Press, UK.
  Yardımcı Kitap YK1:Oskay, F., & Şimşek, Z. (2017). Çankırı (Eldivan) Karaçam orman topraklarında saptanan mikrofunguslar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1), 23-38. YK2 Kaya A., ve Oskay F, 2020. Çankırı ili kent ağaçlarında tesKaya A., ve Oskay F, 2020. Çankırı ili kent ağaçlarında tespit edilen odun çürüklüğü fungusları (yayınlanmamış makale)pit edilen odun çürüklüğü fungusları (yayınlanmamış makale) YK3: Mullett, M. S., & Barnes, I. (2012). Dothistroma isolation and molecular identification methods. COST ACTION FP1102. Determining Invasiveness and Risk of Dothistroma.[WWW document] URL http://www. forestry. gov. uk/pdf/DIAROD_052012_Isolation_and_indentification. pdf/FILE/DIAROD_052012_Isolation_and_indentification. pdf. YK4: Oskay, F., & Şimşek, Z. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman topraklarında saptanan bazı mikrofungusların in vitro koşullarda antagonistik etkileşimlerinin belirlenmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(2), 130-138.
  Dersin Amacı Orman ağacı hastalık etmenlerini inceleme, tespit ve tanı tekniklerinin öğretilmesi. Orman patolojisi alanında genel deneysel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Genel bitki patolojisi laboratuvar makine ve teçhizatı ile sarf malzemelerinin tanıtımı, Orman ağacı hastalık etmenlerini inceleme, tespit ve tanı teknikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster