ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`de Önemli Orman Hastalıkları OR1504 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ülkemiz ormanlarında görülen önemli hastalıkları tespit eder.
  2-Ülkemiz ormanlarında görülen hastalıkların etiolojik, simptomatolojik ve epidemiyolojik özelliklerini ayırt eder
  3-Yabancı istilacı orman patojenlerinin ülkemize girişinin ve ülkemizde yayılışının engellenmesinde gereken önlemleri alır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3021224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3015555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman Patolojisi konu ve kapsam K1; Bölüm 1 K2, Part I sayfa 1-30
  2 Türkiye`de görülen önemli orman ağacı hastalıklarına giriş
  3 Dünya çapında önemli orman hastalıkları K2 Part V
  4 Kestane kanseri ve diğer kanser hastalıkları K2, Part II, sayfa 298-407
  5 Karaağaç ölümü ve diğer solgunluk hastalıkları K2, Part III, sayfa 256-283
  6 Heterobasidion kök ve alt gövde çürüklüğü K2, Part III, sayfa 128-159, K3 Part I sayfa 35-43
  7 Armillaria rkök çürüklüğü ve diğer kök çürüklüğü hastalıkları K2, Part III, Sayfa 159-196
  8 Ara Sınav
  9 meşe küllemesi ve diğer külleme ve yaprak hastalıkları K2, Part III, sayfa 485-519
  10 Phytophthora ve diğer toprak kökenli patojenlerin sebep olduğu orman hastalıkları K2, Part III sayfa 519-547
  11 Dothistroma ibre yanıklığı ve diğer ibre hastalıkları K2, Part III, sayfa 436-458
  12 Diplodia sürgün yanıklığı ve diğer sürügün yanıklığı hastalıkları K2, Part II, sayfa 420-436
  13 Ülkemizde görülen diğer önemli orman ağacı hastalıkları
  14 orman ve kent ağaçlarında odun çürüklükleri K2, Part III, sayfa 197-230
  15 ormancılık uygulamaları ve iklim değişikliğinin orman hastalıkları üzerine etkisi K2, Part 1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Funda Oskay

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Manion, P.D., 1991. Tree Disease Concepts. Prentice-Hall, USA. K2.Gonthier, P., & Nicolotti, G. (Eds.). (2013). Infectious forest diseases. Cabi. K3.Woodward, S., Stenlid, J., Karjalainen, R., & Hüttermann, A. (1998). Heterobasidion annosum: biology, ecology, impact and control. Cab International.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Orman hastalıklarının önemini kavramak, önemli orman hastalıklarını tanımak, yabancı istilacı orman patojenleri bilhassa karantinaya tabi orman hastalıkları ile mücadele yöntemlerini uygulamak, dünyadaki diğer önemli orman hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
  Dersin İçeriği Dünyada ve Türkiye`de görülen önemli orman ağacı hastalıklarının etiolojik, simptomatolojik ve epidemiyolojik özellikleri, yabancı istilacı orman patojenleri, karantina ve diğer mücadele yöntemleri, iklim değişikliği ve orman hastalıkları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster