ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri OR1506 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarını kavrar
  3-Orman köyleri ve orman köylüsünün sosyo-ekonomik yapısını analiz eder
  4-Orman köylüsü ve orman kaynakları arasındaki ilişkiyi yorumlar
  5-Kırsal kalkınma çalışmalarında orman köylerine yönelik yapılan/yapılması gereken çalışmaları uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin işlenişi, kullanılacak kaynaklar ve işlenecek konuların tanıtılması K1 K2
  2 Kırsal alan ve kırsal kalkınma tanımlamaları K2 Bölüm 1 K1 Bölüm 3
  3 Türkiye`de kırsal kesimde sosyal ve ekonomik yapı K1 Bölüm 3
  4 Türkiye`de kırsal kalkınma K2 Bölüm 3 K1 Bölüm 3
  5 Genel kırsal kalkınma yaklaşımları K2 Bölüm 5 K1 Bölüm 3
  6 Türkiye`de kırsal kalkınma yaklaşımı K2 Bölüm 6
  7 Türkiye ve dünya orman kaynaklarının durumu K1 Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Orman köylü ilişkileri K1 Bölüm 4
  10 Türkiye`de orman köylerinin sosyo-ekonomik yapısı K1 Bölüm 4
  11 Türkiye`de ormancılık politikaları ve orman köylerinin kalkındırılması K1 Bölüm 4
  12 Kırsal kalkınmada ormancılığın önemi K1 Bölüm 4
  13 Orman köylerinin kalkındırılması K1 Bölüm 4
  14 ORKÖY çalışmaları-Kooperatifçilik çalışmaları K1 Bölüm 4
  15 Odun Dışı Orman Ürünleri, Tarımsal Ormancılık, Kırsal TURİZM K1 Bölüm 4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan Emre ÜNAL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Emre Ünal

  Ders Yardımcıları Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN Dr. Öğr. Üyesi Üstüner BİRBEN
  Kaynaklar K1-Toksoy, D. ve Bayramoğlu, M.,2017.Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri, KTÜ Orman Fakültesi. K2-Bakırcı, M., 2007. Türkiye?de Kırsal Kalkınma, Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar, Nobel Yayın, Ankara.
  Yardımcı Kitap *Geray, C., 2011. Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları, Phoenix Yayınevi, Ankara *Günaydın, G., 2010. Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara. * Pretzsch J., Darr D., Uibrig H., Auch E. (Ed.), Forests and Rural Development, Springer 2014. *Fabricius C., Koch E., Magome H., Turner S., Rights, Resources and Rural Development, Earthscan, London, 2004
  Dersin Amacı Türkiye`de orman kaynaklarının durumunun ve orman köylülerinin kalkınma sorununun değerlendirilmesini sağlamaktır
  Dersin İçeriği Kırsal alan-Kırsal kalkınma-Türkiye`de kırsal kalkınma-Orman ve köylü arasındaki ilişkiler-Orman köylerinin sosyal ve ekonomik yapısı-Ormancılığın kırsal kalkınmadaki önemi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster