ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çölleşmenin Modellenmesi OR1513 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çölleşme sürecini açıklar
  2-Çölleşme kriter ve göstergelerini yorumlar
  3-Dünyada yaygın kullanılan çölleşme modellerini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512525
  Proje1512020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Arazi uygulaması 1011515
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Çölleşme ile ilgili genel kavramlar ve tanımlar K4 Bölüm 2
  2 Çölleşmenin tarihsel gelişimi K4. 1. Bölüm
  3 Çölleşme kriter ve göstergeleri: Fiziksel göstergeler K2. Bölüm 6
  4 Çölleşme kriter ve göstergeleri: Ekolojik göstergeler K2. Bölüm 6
  5 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele sözleşmeleri K4 1. Bölüm
  6 Türkiye`de çölleşmenin nedenleri K3. K4. Bölüm 3-4.
  7 Çölleşme modelleri: DIS4ME modelinin tanıtımı K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me
  8 Ara Sınav
  9 Çölleşme modelleri: DIS4ME modelinin uygulaması K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me
  10 Çölleşmenin modellenmesi: Verilerin toplanması K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me
  11 Çölleşmenin modellenmesi: Verilerin analizi K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me
  12 Arazi çalışması: Çölleşme riskini belirlemek için toprak ve vejetasyon örneklemesi Arazi hazırlığı
  13 Arazi çalışması: Çölleşme riskini belirlemek için çölleşme etüt formlarının doldurulması Arazi hazırlığı
  14 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi: Çölleşme riskinin hesaplanması K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me
  15 Arazi çalışmaları sonucunda hazırlanan projenin sunulması Sunum hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Imeson, A. 2012. Desertification, land degradation and sustainability. John Wiley & Sons. K2. Dykes, A.P, Mulligan, M., Wainwright, J. 2015. Monitoring and Modelling Dynamic Environments. John Wiley & Sons Ltd. K3. Türkeş, M. 2012. Türkiye?de Gözlenen ve Öngörülen ?klim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 4(2), 1-32. K4. ÇOB, 2005. Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, 111 s., Ankara.
  Yardımcı Kitap K5. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K6. Brandt, C. J., & Thornes, J. B. 1996. Mediterranean desertification and land use. John Wiley & Sons Ltd.
  Dersin Amacı Çölleşme kriter ve göstergeleri, uluslararası anlaşmalar, dinamik bir süreç olarak çölleşme, çölleşme modelleri, çölleşmenin modellenmesi.
  Dersin İçeriği Çölleşmenin tarihsel gelişimi, Çölleşme kriter ve göstergeleri (Fiziksel göstergeler, ekolojik göstergeler, sosyal göstergeler vb. ), çölleşme riskini belirlenmesinde kullanılan modeller hakkında bilgi sunmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster