ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Topraküstü ve Toprakaltı Etkileşimler OR1514 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Topraküstü ve toprakaltı alt sistemlerini bilir
  2-Bu iki altsistem arasındaki bağlantılar hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Toprak üstü birincil üretimi ve besin ağını bilir ve bunların toprakaltına olan etkilerini bilir.
  4-Toprakaltı besin ağı, kök bölgesi dinamikleri, toprak biyoçeşitliliğini ve bunların topraküstü sisteme olan etkilerini bilir.
  5-Toprakaltı veya topraküstü altsistemlerinde meydana gelecek değişimlerin karşılıklı etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Topraküstü Toprakaltı alt sistemleri Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 1.
  2 Toprak Besin Ağı Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 2.
  3 Toprak içerisindeki biyotik etkileşimler Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford Chapter 2.
  4 Bitki Türlerinin, toprak canlıları ve süreçleri üzerindeki etkileri Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 3.
  5 Bitki komünitelerinin, toprak komünitelerine etkileri Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford Chapter 3.
  6 Topraküstü Besin ağı etkileşimlerinin Toprakaltına etkileri 1 Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 4.
  7 Topraküstü Besin ağı etkileşimlerinin Toprakaltına etkileri 2 Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 4.
  8 Ara Sınav
  9 Döngünün tamamlanması Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 5.
  10 Topraküstü Tüketicilerin Ekosistem Seviyesinde Önemi Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford Chapter 4.
  11 Biyolojik Çeşitliliğin Düzenlenmesi ve İşlevi Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 6.
  12 Toprakaltı ve Topraküstü etkileşimler sonucunda tür kayıpları Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford Chapter 5.
  13 Toprakaltı ve Topraküstü etkileşimler sonucunda yeni türler Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford Chapter 5.
  14 Toprakaltı ve Topraküstü Bağlamında Küresel Değişim Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 7.
  15 Toprakaltı ve Topraküstü Bağlamında Küresel Değişim Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton, Chapter 7.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya Şimşek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Doç.Dr.Meriç ÇAKIR
  Kaynaklar 1. Bardgett, R. D., and D. A. Wardle. 2010. Aboveground-belowground linkages: biotic interactions, ecosystem processes, and global change. Oxford University Press Oxford. 2. Wardle, D. A. 2002. Communities and ecosystems: linking the aboveground and belowground components. Princeton University Press, Princeton.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin ana amacı topraküstü ve toprakaltı altsistemler arasındaki ilişkiler hakkında bilgilerin verilmesidir. Toprak besin ağının, toprak üstünde yaşayan bitki ve hayvanlara olan etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Toprak üstünde yaşayan bitkilerin toprakaltı ekosisteminde ki canlılara olan etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu iki altsistem arasındaki ilişkilerin öğretilmesi ve özellikle orman ekosistemini daha geniş bakış açısı ile değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster