ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ağaçlandırmaların Projelendirilmesi OR1507 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ağaçlandırılacak alanın iyi etüt edilmesi için gerekli bilgiyi edinir
  2-Ağaçlandırma ve erozyon kontrol projelerinin hazırlanmasında arazi verilerinin optimal değerlendirme yollarını açıklar
  3-Saha hazırlama yöntemlerini özetler
  4-Yüksek lisans öğrencileri derste edindikleri bilgi ve deneyimle ülkenin herhangi bir yöresinde başarılı bir ağaçlandırma için gerekli planlamaları yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4022550
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   182
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,07 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve temel kavramlar K1 Giriş bölümü okunmalıdır
  2 Ağaçlandırma çalışmaları, mevcut durum, olması gerekenler, amaçlar K1 sayfa 5-9 okunmalıdır
  3 Ağaçlandırmalarda uygulama öncesi çalışmalar, saha seçimi, etüt öncesi çalışmalar K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  4 Büro çalışmaları, alanla ilgili dokümanlar, etüt hazırlık işlemleri K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  5 Ağaçlandırma alanındaki etüt çalışmaları; mevkii, iklim ve toprak etütleri K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  6 Vejetasyon ve çevre etüdü K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  7 Etüt sonrası büro çalışmaları; harita hazırlık çalışmaları K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Toprak haritasının hazırlanması, verilerin değerlendirilmesi K1 sayfa 255-267 okunmalıdır
  10 Ağaçlandırma sahasında yapılacak işlemlere karar verilmesi K1 sayfa 269-290 okunmalıdır
  11 Yapılacak işlerin planlanması; diri örtü türü, diri örtü temizliği, toprak işleme, makine seçimi K1 sayfa 290-330 okunmalıdır
  12 Ağaç türü seçimi, karışım oranlarının belirlenmesi, ekim ve dikim alanlarının belirlenmesi K1 sayfa 263-265 okunmalıdır
  13 Yol şebekesinin ve diğer faaliyetlerin haritaya işlenmesi K1 sayfa 266-268 okunmalıdır
  14 Proje keşif özeti ve maliyetlerinin belirlenmesi, proje içeriğine göre projenin hazırlanması (ağaçlandırma projesi, erozyon kontrol projesi, özel ağaçlandırma projesi) K2 okunmalıdır
  15 Hazırlanmış bir ağaçlandırma projesinin arazide incelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar 1- Boydak, M., Çalışkan, S., 2014, Ağaçlandırma, OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayınları, Ankara, ISBN:978-975-93943-8-7. 2- Anonim. 1990. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü, Saraycık Orman İçi Ağaçlandırma Uygulama Projesi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Ürgenç, S., 1998; Ağaçlandırma Tekniği Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı? . İ.Ü.Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No:3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, ISBN. 975-404-446-5, İstanbul. Ertaylan, Y., 2002, Ağaçlandırma Çalışmalarında Toprağın ve Toprak Etütlerinin Önemi, Ağaçlandırma ve Etüt Proje Çalışmaları Konulu Seminer, Antalya.
  Dersin Amacı Dersin amacı ağaçlandırılması öngörülen alanın tanınması ve etüt edilmesinin yollarını öğretmektir. Alanla ilgili veriler alındıktan sonra da projelerin nasıl hazırlanması gerektiğinin öğrencilere öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Ağaçlandırma kavramı ve çeşitleri, ağaçlandırmanın önemi, yetişme yeri etüdü, çevre vejetasyonu etüdü, toprak etüdü, tür seçimi, proje hazırlama esasları, ağaçlandırma yönteminin belirlenmesi, ağaçlandırma sahasının hazırlanması, türlerin karışım şekli ve oranı, toprak ıslahı, tohum ve fidan materyali, bakım, koruma
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster