ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Tohum Teknolojisi OR1508 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tohum biyolojisini açıklar.
  2-Çeşitli türlere ait tohumların oluşumunu ve tohum yapısını açıklar
  3-Tohumun nasıl hasat edileceğini öğrenir kozalaktan tohum çıkarma yöntemlerini uygular
  4-Tohum hayatiyet testlerinin nasıl yapıldığını uygular.
  5-Tohum kalitesi kavramlarını açıklar.
  6-Tohum çimlenme engelini giderir.
  7- Ekim öncesi tohumun göreceği işlemleri uygular
  8-Orman ağacı türlerinin tohum özelliklerini genel hatları ile öğrenerek fidanlık ve ağaçlandırma çalışmalarında değerlendirme yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 021428
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders:Tohum oluşumu çiçeklenme, tozlaşma, döllenme Uygulama: Fakülte Bahçesinde tohum oluşumu ile ilgili inceleme Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  2 Ders: Tohum yapısı Uygulama: Fakültede Bahçesinde çiçeklenmenin incelenmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  3 Ders: Çimlenme koşulları, tipleri Uygulama: Ağaçlarda tozlaşma ve döllenme ile ilgili inceleme Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  4 Ders: Tohum üretimi kaynakları, tohum meşcereleri, tohum bahçeleri, diğer kaynaklar Uygulama: Tohum yapısı ve kalite testlerinin laboratuarda uygulanması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  5 Ders: Tohum üretimi ( hasadı ) Uygulama: Çeşitli orman ağacı tohumlarının laboratuvarda tanınması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  6 Ders: Tohuma uygulanan ön işlemler Uygulama: Çimlendirme testlerinin yapılması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  7 Ders: Tohumun temizlenmesi ( kozalaktan, kabuktan ) Uygulama: Laboratuvarda tohum saflık kontrolünün yapılması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Ders: Tohumun saklaması ve saklanma koşulları Uygulama: Laboratuvarda tohum saklanması ile ilgili bilgi verilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  10 Ders: Çimlenme engeli ve giderilmesi katlama ve yöntemleri Uygulama: Laboratuvarda Çimlenme engellerinin giderilmesi işlemleri (katlama, asitle işlem metodu vb) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  11 Ders: Çimlenme engellerinin giderilmesinde hormonlar Uygulama: Bitki büyüme hormonları hakkında laboratuvarda uygulamalı eğitim. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  12 Ders: Tohum kalite testleri Uygulama: Çeşitli orman ağacı tohumlarının laboratuvarda çimlendirmeye tabi tutulması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  13 Ders: Tohum çimlenme testleri Uygulama: Çankırı Orman Fidanlığında tohumdan fidan üretim çalışmalarının yerinde incelenmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  14 Ders: Bazı bitki türlerinde tohum nitelikleri Uygulama: Ilgaz`da Sarıçam tohum bahçesinin incelenmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  15 Ders: Genel değerlendirme Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL
  Kaynaklar Alptekin, C., Ü., 2006. Fidanlık Tekniği Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi. Boydak, M., Çalışkan, S., 2014, Ağaçlandırma, OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayınları, Ankara, ISBN:978-975-93943-8-7. Ürgenç, S., 1998; Ağaçlandırma Tekniği Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı? . İ.Ü.Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No:3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, ISBN. 975-404-446-5, İstanbul. Ürgenç, S., 1998B; Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği? Genişletilmiş İkinci Baskı. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayını No. 3395 / 442 ? 717 s. İstanbul.. Davidson, H., Mecklenburg, R. VE Peterson, C., 1998. Nursery Management Administration and Culture, Second Edition, 413 p. Landis, T.D., 2008. Nursery Practices, The Woody Seed Plant Manual, United States Department of Agriculture, Forest Service, Agriculture Handbook 727, s. 125-145 p. Saatçioğlu, F., 1970; Suni Orman Gençleştirmesi ve Ağaçlandırma Tekniği. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayın No. 1532 / 152 ? İstanbul. Saatçioğlu, F., 1971; Orman Ağacı Tohumları, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 1649/173, 242s. İstanbul. Anonim, 1996; Orman Fidanlıklarında Teknik Çalışma Esasları, Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları no:1, Ankara Yahyaoğlu, Z., VE GENÇ, M., 2007. Fidan Standardizasyonu, SDÜ Üniveristesi Orman Fak yayınları yayın no:75, Isparta. Gezer, A., Yücedağ, C., 2006; Orman Ağaçları Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği, SDÜ Orman Fakültesi Yayınları, yayın no: 57, Isparta. Bonner F.T. 2008. Seed Biology, The Woody Seed Plant Manual, United States
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerine bitki türlerine ait tohumların oluşumunu, yapısını, niteliklerinin öğretmek, çimlenme ve fizyolojisi konularında bilgili kılmak. Çimlenme engeli ve giderilmesini, tohum testi ve tohum gücü kavramlarını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Giriş, temel kavramlar, tohumun oluşumu ve yapısı, orman ağaçları tohumları, kozalak ve tohum hasadı, tohum elde etme (kozalaktan tohum çıkarma yöntemleri), tohum biyolojisi, tohumun hayatiyetinin kontrolü, tohum saklama, tohum çimlenme engelinin giderilmesi, Tohum testleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 2
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 2
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster