ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkilerde Stres Fizyolojisi OR1510 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerde su ilişkilerini, fotosentez ve solunumu açıklar
  2-Stres faktörlerini ve sınıflandırılmasını özetler
  3-Bitkilerin strese cevabını açıklar
  4-Kuraklık ve sıcaklık stresini açıklar ve laboratuvarda nasıl belirlendiğini uygular
  5-Don stresini açıklar ve laboratuvardaa nasıl belirlendiğini uygular
  6-Dormansi olayını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 022040
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel fizyoloji kavramları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  2 Bitki su ilişkileri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  3 Fotosentez ve solunum Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  4 Büyüme ve dormansi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  5 Stresin Tanımı ve Önemi; Bitkilerde Görülen Stres Çeşitleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  6 Su (Kuraklık) stresi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  7 Sıcaklık ve don stresi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Tuz stresi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  10 Işık ve ultraviyole stresi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  11 Hastalık ve Oksitatif stres Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  12 Hava kirleticileri ve ağır metal stresi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  13 Bitkilerin stres etmenlerine dayanıklılık süreci ve mekanizması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  14 Stresin bitki gelişimindeki önemi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  15 Bitkilerin stres etmenlerine dayanıklılık düzeyinin tespiti Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
  Kaynaklar Bigras, F. J., 2005, Photosynthetic response of white spruce families to drought stress, New forest, 29, 135?148. Boyer, J. S., 1995, Measuring the water status of plants and soils, Acedemic Press Inc. United States of America, ISBN: 0-12-122260-8. Burr, K. E.,Hawkins, C. D. B., Hirondelle, S. J. L., Binder, W. D., George, F. M:, Repo, T., 2001, Methods for measuring cold hardiness of conifers. Conifer cold hardiness, In: Bigras, F. J. , Colombo, S. J. (ed), Chapter 14, Kluwer Academic Publishers, 369-401. Çalıkoğlu, M., 2002, Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) orijinlerinin kuraklığa karşı reaksiyonlarının ekofızyolojik analizi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 99. Deligöz, A., 2007, Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn.subsp.pallasiana (Lamb.) Holmboe] fidanlarına ait bazı temel morfolojik ve eko-fizyolojik özelliklerin dikim başarısına etkisi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Dirik, H., 1994, Üç yerli çam türünün (Pinus brutia Ten, Pinus nigra Arn. subp. pallasiana Lamb. Holmboe, Pinus pinea L.) kurak periyottaki transpirasyon tutumlarının ekofizyolojik analizi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 44, 111-121. Dirik, H., 2000, Farklı biyoiklim kuşaklarını temsil eden Kızılçam (pinus brutia ten.) orijinlerinin kurak dönemdeki su potansiyellerinin basınç-hacim (P-V) eğrisi yöntemi ile analizi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. 50 (2), 93-103. Hale, M. G., Orcutt, D. M., 1987, The physiology of plants under stress, A wiley-interscience publication, United States of America, ISBN: 0-471-63247-3. İmal, B., 2015, Bazı Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arnold Ssp. Pallasiana [Lamb.] Holmboe) Orijinlerinin Dona ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılıklarının Ekofizyolojik Olarak Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 163 s. Kocaçalışkan, İ., 2008, Bitki fizyolofisi kitabı, 7. Baskı Nobel Yayın Evi Yayın no:1338, Ankara, ISBN: 978-605-395-135-3 Kozlowski, T. T., Pallardy, S. G.,1996, Physiology of woody plants, Second Edition, Acedemic press. United States of America, ISBN: 0-12-424162-X. Kramer, P. J.,1983, Water reations of plants, Acedemic Press Inc. United States of America, ISBN: 0-12-425040-8. Lambers, H., Chapin, F. S., Pons, T. L., 2008, Plant physiological ecology second edition, Springer Science Business Media, LLC, ISBN: 978-0-387-78340-6 e-ISBN: 978-0-387-78341-3. Larcher, W., 2003, Physiological plant ecology 4th edition, Sipringer-Verlag berlin Heidelberg New York, ISBN: 3-540-43516-6. Linden, L., 2002, Measuring cold hardiness in woody plants, University of Helsinki Department of Applied Biology Publication, Helsinki. Martin, T. A., 2012, Plant water relations techniques, using pressure-volume curves to calculate plant water relations parameters, University of Florida School Of Forest Resources and Conservation, class notes. Özen, H. Ç., Onay, A. 2007, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayınları, Ankara, ISBN: 978-605-395-017-2. Semerci, H., 2005, Farklı zonlarından örneklenen Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subspecies pallasiana (Lamb.) Holmboe) orijinlerinin soğuğa dayanıklılılkları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Taiz, L., Zeiher, E., 2008. Bitki fizyolojisi (Plant physiology),Üçüncü baskıdan Türkçeye çeviri Türkan, İ., (ed), Palme yayıncılık Ankara. ISBN: 978-9944-341-61-5.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitkilerdeki stres koşulları ile bitkilerin bu stres koşullarına verdikleri tepkileri öğrenmek. Bu bilgileri özellikle ormancılıkta fidanlık ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanarak uygulamaya katkı yapmak.
  Dersin İçeriği Genel Fizyoloji Kavramları, Su ilişkileri, Sfotosentez, Solunum, Büyüme ve Dormansi, Stresin Tanımı ve Önemi, Bitkilerde Görülen Stres Çeşitleri (Su Stresi, Işık Stresi, Sıcaklık Stresi, Tuz Stresi, Hastalık Stresi, Oksidatif Stres, Hava Kirleticileri Stresi, Ağır Metal Stresi), Bitkilerde Stres Tepkileri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster