ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ağaç Islahında Tür ve Orijin Denemeleri OR1511 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Varyasyonu açıklar
  2-Varyasyon çeşitlerini kavrar ve ayırt eder
  3-Orijin kavramını ve önemi hakkında özet bilgi verir
  4-Orijin denemelerinin amaçlarını açıklar
  5-Orijin denemelerinin aşamalarını bilir ve orijin denemesi kurar
  6-Yabancı tür kavramını açıklar
  7-Yabancı tür demelerinin kuruluşunu ve başarısını etkileyen faktörleri özetler
  8-Orijin ve tür denemeleri hakkında değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve temel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  2 Varyasyon ve varyasyon çeşitleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  3 Ormancılıkta orijin ve tohum transferinin önemi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  4 Orijin denemelerinin amaçları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  5 Orijin denemelerinin planlanması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  6 Orijin denemelerinin planlanması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  7 Orijin denemelerinin tesisi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Orijin denemelerinin aşamaları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  10 Yabancı tür ve önemi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  11 Yabancı tür ithal yöntemleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  12 Yabancı tür denemelerinin kurulması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  13 Yabancı tür ithalinde başarıyı etkileyen faktörler Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  14 Orijin denemelerinin değerlendirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  15 Yabancı tür denemelerinin değerlendirilmesi Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
  Kaynaklar 1- Alptekin, C.Ü, 1986, Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Halmboe)?nın Coğrafik Varyasyonları, Doktora Tezi İ.Ü. Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı. 2- Ürgenç, S., 1982, Orman Ağaçları Islahı, İ. Ü. Yayın No: 2836, Orm. Fak. Yayın No: 293, İstanbul 3- Tunçtaner, K., 2007, Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara 4- Boydak, M., Çalışkan, S., 2014, Ağaçlandırma, OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayınları, Ankara, ISBN:978-975-93943-8-7. 5- Ürgenç, S., 1998; Ağaçlandırma Tekniği Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı? . İ.Ü.Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No:3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, ISBN. 975-404-446-5, İstanbul. 6- Gökdemir, Ş., Tosun, S., Palazoğlu, Z., Arslan, M., Çoşgun, S., Türker, H., Tokcan, M., 2012, Türkiye?de Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) orijin denemelerinin yirmibeşinci yıl ara sonuçları. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, 293, 1-40. 7- Örtel, E., Çalıkoğlu, M., Çetinay, Ş., Altun, G., Cengiz, Y., Boza, A., Türker, H., Kahraman, T., Gökdemir, Ş., Tosun, S., Arslan, M., Özpay, Z., Karatay, H., Karzaoğlu, C., 2010, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinin 20. Yıl Sonuçları, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Bakanlık yayın no418, Müdürlük yayın no:048, 1-91.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Varyasyon kaynakları ve orijinin tanıtılması, coğrafik varyasyon ve orijin denemelerinin ağaçlandırma çalışmaları bakımından öneminin kavranması.
  Dersin İçeriği Coğrafik varyasyon ve orijinin tanımı. Orijin denemeleri. Orijin denemelerinin amaçları ve ağaç ıslahındaki yeri. Orijin denemeleri ve türlerin genel coğrafik meyilleri. Orijin denemelerini planlama ve tesis esasları. Yabancı tür ithalleri. Yabancı türlerin ithal metotları ve denemeleri. Yabancı tür ithalinde başarıyı etkileyen faktörler. Tür ve Orijin denemelerinin değerlendirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster