ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kurak Bölge Ormanları OR1521 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kuraklık ile ilgili tanım ve kavramları kavrar
  2-Kurak ve yarı kurak bölgelerin edafik özelliklerini yorumlar.
  3-Kurak ve yarı kurak bölgelerde gelişen orman formasyonlarını tanır.
  4-Kurak ve yarı kurak bölgelerde yapılacak müdahalelerde başarıyı artıracak uygulamaları ortaya koyar ve yöntemler geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kurak bölge tanımı ve genel kavramlar Okuma/Sunum hazırlama
  2 Kurak bölgelerin ayırımında kullanılan yöntemler Okuma/Sunum hazırlama
  3 Kurak ve yarı kurak koşulların yaratacağı olumsuz etkilerin izlenmesi yöntemleri ve izlemede kullanılabilecek ekolojik parametreler Okuma/Sunum hazırlama
  4 Dünyada ve Türkiye ?de kurak ve yarıkurak bölgeler Okuma/Sunum hazırlama
  5 Kurak ve yarıkurak bölgelerin iklim özellikleri Okuma/Sunum hazırlama
  6 Kurak ve yarıkurak koşullara sahip bölgelerin toprak özellikleri Okuma/Sunum hazırlama
  7 Kurak ve yarıkurak koşullara sahip bölgelerde gelişen orman formasyonları Okuma/Sunum hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Kurak ve yarıkurak koşullara sahip bölgelerde gelişen orman formasyonları Okuma/Sunum hazırlama
  10 Kurak ve yarıkurak bölgelerde yapılan bitkilendirme çalışmaları Okuma/Sunum hazırlama
  11 Bitkilendirme başarısını artırmak için dikkate alınması gereken konular ve uygulanması gereken yöntem ve stratejiler Okuma/Sunum hazırlama
  12 Kurak ve yarıkurak bölgeler ormanlarında uygulanabilecek bakım müdahaleleri Okuma/Sunum hazırlama
  13 Kurak ve yarıkurak bölgelerin ağaçlandırılmasında dikkat edilecek hususlar ve tür seçimi Okuma/Sunum hazırlama
  14 Kurak ve yarı kurak koşulların ormancılık uygulamalarında yarattığı olumsuz etkiler Okuma/Sunum hazırlama
  15 Ülkemizde kurak ve yarı kurak bölgelerde yapılacak ormancılık uygulamalarında dikkate alınması ve uygulanması gereken hususlar Okuma/Sunum hazırlama
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Çakır

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Figen ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Drought in arid and semi-arid region. A Multi-Disciplinary and Cross-Country Perspective. Kurt Schwabe, Jose Albiac, Jeffery D. Connor, Rashid M. Hassan, Liliana Meza González. ISBN: 978-94-007-6635-8 (Print) 978-94-007-6636-5 (Online), Afforestation, Reforestation and Forest Restoration in Arid and Semi-arid areas. A manual of technology & management. ISBN: 978-94-007-7451-3 (E book) Springer Dordrecht Heidelberg London New York, Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiye`nin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu. Akman, Y., 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara. Atalay, İ., 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta, Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), İ.Ü.Yayın No: 4459, O.F.Yayın No:475, 314 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap Uslu, S. 1959. İç Anadolu Steplerinin Antropojen Karakteri Üzerine Araştırmalar . Z.V Orman Fakültesi Umum Müdürlüğü Yayınlarından No:302/15, İstanbul, Türkeş, M. 1990. Türkiye`de Kurak Bölgeler ve Önemli Kurak Yıllar . İ.Ü.Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, Uluocak, N. 1978. Kurak Mıntıkalar Ormancılık Problemleri . Ders Notları, İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul.
  Dersin Amacı Dersin amacı; kurak ve yarı kurak bölgelerde gelişen ormanların tanınması, bakımı, korunması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin bilgiler vermek ve söz konusu alanlar için yapılacak silvikültürel müdahale ve yaklaşımlarda başarıyı artıracak stratejileri ortaya koyabilme becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği kurak bölge tanımı ve temel kavramlar, dünyada ve Türkiye`deki kurak ve yarıkurak bölgeler, yarıkurak bölgelerde gelişen orman formasyonları ve buralarda uygulanabilecek silvikültürel faaliyetlerin kritiği ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Kurak ve yarı kurak koşulların ormancılık uygulamalarında yarattığı olumsuz etkiler ve Ülkemizde kurak ve yarı kurak bölgelerde yapılacak ormancılık uygulamalarında dikkate alınması ve uygulanması gereken hususlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster