ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Budama Teknikleri OR1518 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Budamanın genel kurallarını kavrar.
  2-Budama şekilleri ve tekniklerini uygular
  3-Çeşitli ağaç türleri için uygulanabilecek budama yöntemlerini ve budama sonrası alınması gereken önlemleri uygular.
  4-Ders kapsamında kazandığı bilgi ve beceriyi ormancılık uygulamalarında etkin bir şekilde kullanma yetkinliği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Budama gereksinimi ve önemi okuma/sunum hazırlama
  2 Budamanın amacı ve görevleri okuma/sunum hazırlama
  3 Budamanın bitki sağlığı üzerindeki etkileri okuma/sunum hazırlama
  4 Budama türleri okuma/sunum hazırlama
  5 Temel budama şekilleri okuma/sunum hazırlama
  6 Tepe temizliği ve kuru dalların uzaklaştırılması okuma/sunum hazırlama
  7 Tepe yükseltme ve alt dal sistemlerinin uzaklaştırılması okuma/sunum hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Tepe aralaması, tepe yenilemesi okuma/sunum hazırlama
  10 Tepe kısaltma, küçültme ve dengeleme budamaları okuma/sunum hazırlama
  11 Budama konusu meşcerelerin veya ağaçların seçimi ve budama çağı okuma/sunum hazırlama
  12 Kent ağaçlarında kullanılan budamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar okuma/sunum hazırlama
  13 Budama tekniği ve zamanı okuma/sunum hazırlama
  14 Budamanın uygulanması okuma/sunum hazırlama
  15 Budama sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar okuma/sunum hazırlama
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Figen ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Bennett D., Doxon L., E., 2005. Tree pruning techniques (Revised by Curtis W. Smith). Cooperative Extension Service. College of Agriculture and Home Economics. New Mexico State University. Kirkham, T., 2004. The Pruning of Trees, Shrubs and Conifers (Revised and Enlarged Second Edition). ISBN 0-88192-613-2. 330 sayfa. Timber Press, Portland, Cambridge. Ürgenç, S., 1990. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği (Arborikültür). İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını No: 3644/407, 509 Sayfa, ISBN 975- 404-220-9, İstanbul. Genç M 2011. Orman Bakımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:14 Isparta.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ders kapsamında; gerek işletme ormanlarında gerekse kent içi açık ve yeşil alanlarda kullanılan ağaçların budanması hususunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, ağaç türünün biyolojisine en uygun budama tekniklerinin öğretilmesi ve uygulamada doğru silvikültürel müdahale ve yaklaşımlara karar verilebilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip olunması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği budama gereksinimi ve önemi, budamanın bitki sağlığı üzerindeki etkileri, temel budama şekilleriağaç türüne en uygun budama yönteminin seçilmesi, kent ağaçlarının budanması ve dikkat edilecek hususlar, budamanın uygulanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster