ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme OR1520 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sürgün ormanları ile ilgili temel terimler kavrar.
  2-Türkiyede` ki sürgün ormanlarının genel durumunu yorumlar.
  3-Sürgün ormanlarının koruya dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri kavrar.
  4-Sürgün ormanlarının koruya dönüştürülmesi için gerekli planlama ve stratejileri ortaya koyar.
  5-Doğru silvikültürel müdahale ve yöntemlerin uygulanması hususunda karar verme becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve tanımlar okuma/sunum hazırlama
  2 Sürgün verme yeteneğindeki ağaç türlerinin tanıtımı okuma/sunum hazırlama
  3 meşe, kayın, söğüt, ökaliptus ve yalancı akasya türlerinin silvikültürel özellikleri okuma/sunum hazırlama
  4 Kızılağaç, gürgen, kestane türlerinin silvikültürel özellikleri okuma/sunum hazırlama
  5 Ökaliptus ve yalancı akasya türlerinin silvikültürel özellikleri okuma/sunum hazırlama
  6 Türkiye?de sürgün ormanları okuma/sunum hazırlama
  7 Türkiye?de sürgün ormanlarını koruya dönüştürme olanakları okuma/sunum hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Dönüştürme tekniği okuma/sunum hazırlama
  10 Sürgün ormanlarını koruya dönüştürme esasları okuma/sunum hazırlama
  11 Mevcut türler ile dönüştürme okuma/sunum hazırlama
  12 Tür değiştirerek dönüştürme okuma/sunum hazırlama
  13 Korulubaltalık ormanlarında koruya dönüştürme okuma/sunum hazırlama
  14 Sürgün ormanlarının koruya dönüştürülmesinde karşılaşılabilecek problemler okuma/sunum hazırlama
  15 Sürgün ormanlarının koruya dönüştürülmesinin planlanması okuma/sunum hazırlama
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Figen ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Genç. M 2013. Silvikültür tekniği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:46 Isparta. Odabaşı T, Çalışkan A, Bozkuş F. 2004. Silvikültür tekniği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No:475 İstanbul. Genç. M 2012. Silvikültürün temel esasları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:44 Isparta.
  Yardımcı Kitap Odabaşı T 1976. Türkiyede baltalık ve korulubaltalık ormanları ve bunların koruya dönüştürülmesi olanakları üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını No: 2079/218 İstanbul. Odabaşı T 1983.Silvikültürel Planlama. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını No:3154/351.İstanbul.
  Dersin Amacı Sürgün ormanlarının (baltalık ormanı) genel prensipleri, Türkiye`de sürgün ormanları, sürgün ormanlarını koruya dönüştürme olanakları, sürgün ormanlarının koruya dönüştürülmesinde uygulanan teknikler ve dönüştürmenin planlanması hususunda bilgi verilmesidir.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar, Sürgün verme yeteneğindeki ağaç türleri ve silvikültürel özellikleri, Türkiye?de sürgün ormanları ve koruya dönüştürme olanakları, dönüştürme teknikleri, karşılaşılabilecek problemler ve dönüştürmenin planlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster