ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Yapay Sinir Ağları ile Artım ve Büyümenin Tahmin Edilmesi OR1517 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Artım ve Büyümeye ilişkin tahmin teknikleri hakkında bilgiye sahip olur
  2-Yapay sinir ağı yapısını ve özelliklerini kavrar
  3-Yapay sinir ağlarının uygulanmasında bilgisayar yazılımını kullanır
  4-Yapay sinir ağları ile artım ve büyümeyi tahmin edecek bilgiye sahip olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5023060
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ağaç ve meşcere düzeyinde ölçülen çeşitli artım ve büyüme özellikleri K3`de B2
  2 Artım ve büyüme tahminlerinde kullanılan teknikler K3`de B2, K4`de B2
  3 Yapay sinir ağlarının yeni bir uygulama olarak ormancılıkta kullanım gereklilikleri K3`de B5
  4 Yapay sinir ağ yapıları ve özellikleri-I K1`de B2, K2`de B2
  5 Yapay sinir ağ yapıları ve özellikleri-II K1`de B2, K2`de B2
  6 Yapay sinir ağ yapılarının uygulamasında kullanılan bilgisayar yazılımları K1`de B3
  7 Yapay sinir ağ ile tahminlerinin elde edilmesinde veri normalizasyonu K2`de B2
  8 Ara Sınav
  9 İleri doğru beslemeli ve geri yayılımlı yapay sinir ağı ile artım ve büyüme tahmini K5`de B4
  10 Cascade korelasyon yapısını içeren yapay sinir ağı ile artım ve büyüme tahmini K1`de B4
  11 Elman?ın geri yayılımlı yapay sinir ağı ile artım ve büyüme tahmini K2`de B4
  12 Radyal temelli yapay sinir ağı ile artım ve büyüme tahmini K1`de B5
  13 Hopfield?in yapay sinir ağı ile artım ve büyüme tahmini K2`de B5
  14 Çeşitli yapay sinir ağ yapılarının karşılaştırılmasında kullanılan teknikler K5`de B5
  15 Yapay sinir ağ yapıları ile elde edilen tahminlerin artım ve büyüme kanuniyetlerini sağlama durumları K4`de B6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. ilker ERCANLI
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr İlker Ercanlı

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Öztemel, E. 2012. Yapay Sinir Ağları. Papatya Yayıncılık Eğitim. ISBN: 978-975-6797-39-6. 232 s. İstanbul. 2. Arıkan Kargı, V. S. 2015. Yapay sinir ağ modelleri ve bir tekstil firmasında uygulama. Ekin Basım Yayın. ISBN: 9786055187620. 175 s., Ankara. 3. Vanclay, J.K. 1994. Modelling Forest Growth: Applications to Mixed Tropical Forests. CAB International, Department of Economics and Natural Resource, Royal Veterinary and Agricultural University. Copenhagen, Denmark, Wallingford, UK, 312 s. 4. Gadow, K.V. and Hui, G.Y. 1999. Modelling forest development. Kluwer Academic Publishers, Dordrect, 213 s. 5. Elmas, Ç. 2003. Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Egitim, Uygulama), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 22-37.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ağaç ve meşcere düzeyinde ölçülen artım ve büyüme özelliklerinin Yapay Sinir Ağları ile tahmin edilmesinin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Artım ve büyüme değerlerine ilişkin tahminlerin yapay zeka uygulaması olan yapay sinir ağları ile elde edilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster