ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılık Üretim Çalışmalarından Kaynaklanan Çevresel Zararlar OR1515 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler ormancılık üretim çalışmalarını tanımlar
  2-Ormancılık üretim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan teknikler ve yöntemler hakkında bilgi verir
  3-Üretim çalışmalarından kaynaklanan çevresel zararları tanımlar
  4-Sürdürülebilir ormancılık anlayışı çerçevesinde çevresel zararların en aza indirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken unsurları tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2523060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   190
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,33 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Ormancılık üretim çalışmaları ile ilgili tanımlar ve kavramlar
  2 Türkiye`de ormancılıkta üretim çalışmalarının aşamaları
  3 Türkiye`de ormancılık üretim metotları ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemler
  4 Türkiye?de ormancılıkta bölmeden çıkarmada yaygın olarak kullanılan teknik ve yöntemler
  5 Dünya`da ormancılıkta bölmeden çıkarmada yaygın olarak kullanılan teknik ve yöntemler
  6 Ormancılık üretim çalışmalarında meydana gelen çevresel zararlar ve sınıflandırılması
  7 Meşcerede kalan ağaçlar üzerinde oluşan çeşitli zararların tanıtılması
  8 Ara Sınav
  9 Gençlik üzerinde oluşan çeşitli zararların tanıtılması
  10 Toprak üzerinde oluşan çeşitli zararların tanıtılması
  11 Üretilen odun hammaddesi üzerinde oluşan çeşitli zararların tanıtılması
  12 Türkiye`de yapılan çeşitli çalışmaların değerlendirilmesi
  13 Türkiye`de yapılan çeşitli çalışmaların değerlendirilmesi (devam)
  14 Dünya`da yapılan çeşitli çalışmaların değerlendirilmesi
  15 Üretim çalışmalarından kaynaklanan çevresel zararların azaltılabilmesi için alınması gereken tedbirler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Acar, H. H. (2004). Ormancılıkta Transport Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 268s. 2. Buğday, E. 2011. Ormancılık üretim çalışmalarının çevresel zararları. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yükseklisans Tezi, 73 syf. Çankırı.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormancılık üretim çalışmalarından kaynaklanan çeşitli çevresel zararlar ile bu zararların en aza indirilebilmesi için uygulanabilecek çözümlerin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Ormancılık üretim çalışmaları, çevresel zararlar, üretim çalışmalarına ait süreç ve alt işlemler, zararların azaltılabilmesi için alınması gerekli önlemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster